CYBERFORSVARET CYFOR (Orgnr. 995966697)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995966697
Navn/foretaksnavn: CYBERFORSVARET CYFOR
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Base JørstadmoenJørstadmovegen 600, 2625 FÅBERG
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 800 Postmottak, 2617 LILLEHAMMER
Registrert dato: 21-09-2010
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56993

Lenker til interne ressurser