FORSVARETS HØGSKOLE FHS (Orgnr. 995967219)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995967219
Navn/foretaksnavn: FORSVARETS HØGSKOLE FHS
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Oslo Mil/Akershus, 0015 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 800 Postmottak, 2617 LILLEHAMMER
Registrert dato: 21-09-2010
Næringskode: 85.424 - Undervisning ved militære høgskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 5632

Lenker til interne ressurser