LUFTKAPASITETER (Orgnr. 995967650)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995967650
Navn/foretaksnavn: LUFTKAPASITETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 248
Forretningsadresse: Fetveien 80, 2007 KJELLER
Forretningskommune: SKEDSMO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 21-09-2010
Næringskode: 84.220 - Forsvar
NSD id-nummer: 57428

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet