FELLESKAPASITETER (Orgnr. 995967669)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2021

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995967669
Navn/foretaksnavn: FELLESKAPASITETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 106
Forretningsadresse: Rødskiferveien 20, 1352 KOLSÅS
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 21-09-2010
Næringskode: 84.220 - Forsvar
NSD id-nummer: 57429

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet