NAV KRISTIANSAND (Orgnr. 996671224)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 996671224
Navn/foretaksnavn: NAV KRISTIANSAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 188
Forretningsadresse: Gyldenløves gate 23, 4611 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 502 Lund, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 08-03-2011
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56639

Lenker til interne ressurser