NAV SENTRAL FORSYNINGSENHET (SFE) (Orgnr. 996823385)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 996823385
Navn/foretaksnavn: NAV SENTRAL FORSYNINGSENHET (SFE)
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 22
Forretningsadresse: Bondelivegen 5, 2816 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-04-2011
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57313

Lenker til interne ressurser