NASJONALT ID-SENTER (Orgnr. 996879828)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 996879828
Navn/foretaksnavn: NASJONALT ID-SENTER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 41
Forretningsadresse: Økernveien 11-13, 0653 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2091, 0125 OSLO
Registrert dato: 03-05-2011
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57337

Lenker til interne ressurser