OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET (Orgnr. 997058925)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 997058925
Navn/foretaksnavn: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 5742
Forretningsadresse: Pilestredet 46, 0167 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4 St.Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 22-06-2011
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56673

Lenker til interne ressurser