STATPED KAUTOKEINO (Orgnr. 997738888)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 997738888
Navn/foretaksnavn: STATPED KAUTOKEINO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Hánnoluohkká 45, 9520 KAUTOKEINO
Forretningskommune: KAUTOKEINO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Statped postmottakPostboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 19-12-2011
Næringskode: 85.203 - Kompetansesentra og annen spesialundervisning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet