NAV KONTAKTSENTER OSLO OG VEST-VIKEN GRØNLAND (Orgnr. 997785827)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 997785827
Navn/foretaksnavn: NAV KONTAKTSENTER OSLO OG VEST-VIKEN GRØNLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 43
Forretningsadresse: Grønland 55, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1583, 3007 DRAMMEN
Registrert dato: 03-01-2012
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57095

Lenker til interne ressurser