NAV KONTROLL STYRINGSENHETEN (Orgnr. 997885295)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 997885295
Navn/foretaksnavn: NAV KONTROLL STYRINGSENHETEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6944 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 25-01-2012
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57083

Lenker til interne ressurser