NAV KONTROLL FORVALTNINGSENHETEN (Orgnr. 997885309)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 997885309
Navn/foretaksnavn: NAV KONTROLL FORVALTNINGSENHETEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6944 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 25-01-2012
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57084

Lenker til interne ressurser