NAV MARKED NORD-ROGALAND (Orgnr. 997890515)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 997890515
Navn/foretaksnavn: NAV MARKED NORD-ROGALAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Øvregata 124, 5527 HAUGESUND
Forretningskommune: HAUGESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 353, 5501 HAUGESUND
Registrert dato: 26-01-2012
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.