STATPED (Orgnr. 998554640)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 998554640
Navn/foretaksnavn: STATPED
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 719
Forretningsadresse: Sommerrogata 13, 0255 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Statped postmottakPostboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 27-06-2012
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57161

Lenker til interne ressurser