STATPED SOLLI PLASS (Orgnr. 998554705)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 998554705
Navn/foretaksnavn: STATPED SOLLI PLASS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 39
Forretningsadresse: Sommerrogata 13, 0255 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Statped postmottakPostboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 27-06-2012
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet