STATPED HEIMDAL (Orgnr. 998594480)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 998594480
Navn/foretaksnavn: STATPED HEIMDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 139
Forretningsadresse: Søbstadvegen 65, 7088 HEIMDAL
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Statped postmottakPostboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 05-07-2012
Næringskode: 85.203 - Kompetansesentra og annen spesialundervisning
NSD id-nummer: 57162

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet