STATPED BODØ (Orgnr. 998731313)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 998731313
Navn/foretaksnavn: STATPED BODØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Haakon VII gate 98, 8004 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Statped postmottakPostboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 20-08-2012
Næringskode: 85.203 - Kompetansesentra og annen spesialundervisning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet