Statistikk over organisasjoner

Siden viser antall organisasjoner kategorisert etter spesifikk gruppe. Disse are Orgninsasjonsgruppe(Organisasjonsform, Sektorkode,Næringskode).

Velg fra listen nedenfor. Detaljer kommer hvis du klikker den respektive linken som kommer opp.

Orgninsasjonsgruppe: Velg år:

Antall organisasjoner basert på organisasjonsform, aar = 2020
Organisasjonsform Antall organisasjoner Antall ansatte
BEDR (Bedrift) 2890 188180
ORGL (Organisasjonsledd) 266 179839
STAT (Staten) 19 8371