Statistikk over organisasjoner

Siden viser antall organisasjoner kategorisert etter spesifikk gruppe. Disse are Orgninsasjonsgruppe(Organisasjonsform, Sektorkode,Næringskode).

Velg fra listen nedenfor. Detaljer kommer hvis du klikker den respektive linken som kommer opp.

Orgninsasjonsgruppe: Velg år:

Antall organisasjoner basert på organisasjonsform, aar = 2020
Organisasjonsform Antall organisasjoner Antall ansatte
BEDR (Bedrift) 2890 188180
ORGL (Organisasjonsledd) 266 179839
STAT (Staten) 19 8371
Orgnisasjoner som har organisasjonsform: STAT, aar = 2020
Orgnr Org navn Antall ansatte
983887457 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 194
972417793 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 157
984195796 DOMSTOLENE I NORGE 2234
972417807 FINANSDEPARTEMENTET 311
972417823 FORSVARSDEPARTEMENTET 450
983887406 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 228
972417831 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 393
972417882 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 270
972417858 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 403
972417866 KULTURDEPARTEMENTET 162
872417842 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 360
972417874 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 149
912660680 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 348
977161630 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 164
974760347 SAMEDIGGI / SAMETINGET 173
972417904 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 164
972417777 STATSMINISTERENS KONTOR 195
971524960 STORTINGET 523
972417920 UTENRIKSDEPARTEMENTET 1493