Ekspertutvalget utdanning til arbeid i barnevernet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertutvalget utdanning til arbeid i barnevernet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertutvalget utdanning til arbeid i barnevernet
Utvalgsnummer: 10
Opprettelsesår: 2008
Tilhørende departement: Barne- og likestillingsdepartementet
Opphørsår: 2009
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2007 Barne- og likestillingsdepartementet
2008 Barne- og likestillingsdepartementet
2009 Barne- og likestillingsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2008 Edvard Befring 1 0 professor Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2008 Eva Thomsen 2 461 fagsjef Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2008 Inger Oterholm 2 1405 høgskolelektor Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2008 Tor-Johan Ekeland 1 6102 professor Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2008 Inger Jacobsen 2 7041 programleder Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2008 Turid Nielsen-Berg 1 7052 førsteamanuensis Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2008 Olaf Jensen 1 8005 rådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2008 Trude Margrethe Haugli 2 9007 professor Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2009 Edvard Befring 1 0 professor Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2009 Eva Thomsen 2 461 fagsjef Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2009 Inger Oterholm 2 1405 høgskolelektor Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2009 Tor-Johan Ekeland 1 6102 professor Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2009 Inger Jacobsen 2 7041 programleder Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2009 Turid Nielsen-Berg 1 7052 førsteamanuensis Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2009 Olaf Jensen 1 8005 rådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2009 Trude Margrethe Haugli 2 9007 professor Departementet 01.01.2008 31.12.2009