Opplæringsutvalget for de sivile kjørekursene ved hærens skole og øvingsavdeling på Starum

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Opplæringsutvalget for de sivile kjørekursene ved hærens skole og øvingsavdeling på Starum" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Opplæringsutvalget for de sivile kjørekursene ved hærens skole og øvingsavdeling på Starum
Utvalgsnummer: 1000
Opprettelsesår: 1967
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Statsministerens kontor 14 0 7 22000 Vedkommende departement
1981 Statsministerens kontor 14 0 5 15966 Vedkommende departement
1982 Statsministerens kontor 0 0 5 19689 Vedkommende departement
1983 Statsministerens kontor 14 0 7 46652 Vedkommende departement
1984 Statsministerens kontor 14 0 6 22544 Annen instans
1985 Statsministerens kontor 14 0 6 5988 Annen instans
1986 Statsministerens kontor 15 15 5 41595 Annen instans
1987 Statsministerens kontor 15 15 7 27000
1988 Statsministerens kontor 15 15 6 2895
1989 Statsministerens kontor 14 14 8 41440
1990 Statsministerens kontor 14 14 5 23214
1991 Statsministerens kontor 14 14 0 0
1992 Statsministerens kontor 14 14 10 16334
1993 Statsministerens kontor 14 14 5 34150
1994 Statsministerens kontor 14 14 3 58482
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Dag Berggrav 1 301 Ekspedisjonssjef 1974
1980 Nestleder Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Trygve Schiøll 1 301 Byråsjef Av departement 1974
1980 Vanlig medlem Thor A. Iversen 1 219 Ekspedisjonssjef 1978
1980 Vanlig medlem Oluf Skarpnes 1 219 Ekspedisjonssjef 1979
1980 Vanlig medlem Håkon Wexelsen Freihow 1 219 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 235 Departementsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd 1972
1980 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør 1972
1980 Vanlig medlem Caspar Stephansen 1 301 Departementsråd 1974
1980 Vanlig medlem Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef 1977
1980 Vanlig medlem Leif E. Hande 1 301 Departementsråd 1978
1980 Vanlig medlem Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef 1978
1980 Vanlig medlem Sven Aage Hauge 1 301 Generalløytnant 1978
1980 Vanlig medlem Oddvar Berrefjord 1 806 Fylkesmann Av departement 1980 1980
1981 Leder Dag Berggrav 1 301 Ekspedisjonssjef 1974
1981 Sekretær, ikke medlem Trygve Schiøll 1 301 Byråsjef Av departement 1974
1981 Vanlig medlem Thor A. Iversen 1 219 Ekspedisjonssjef 1978
1981 Vanlig medlem Oluf Skarpnes 1 219 Ekspedisjonssjef 1979
1981 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 301 Helsedirektør 1972
1981 Vanlig medlem Caspar Stephansen 1 301 Departementsråd 1974
1981 Vanlig medlem Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef 1977
1981 Vanlig medlem Leif E. Hande 1 301 Departementsråd 1978
1981 Vanlig medlem Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef 1978
1981 Vanlig medlem Sven Aage Hauge 1 301 Generalløytnant 1978
1981 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Odd Kristian Strøm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Roald Knoph 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Per Holm 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Rolv Eios 1 301 Generalløytnant Av departement 1982
1983 Leder Dag Berggrav 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1974
1983 Nestleder Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør I statsråd 1980
1983 Sekretær, ikke medlem Trygve Schiøll 1 301 Underdirektør I statsråd 1974
1983 Vanlig medlem Thor A. Iversen 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1978
1983 Vanlig medlem Roald Knoph 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Per Holm 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 220 Helsedirektør I statsråd 1972
1983 Vanlig medlem Caspar Stephansen 1 301 Departementsråd I statsråd 1974
1983 Vanlig medlem Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1977
1983 Vanlig medlem Leif E. Hande 1 301 Departementsråd I statsråd 1978
1983 Vanlig medlem Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1978
1983 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Odd Kristian Strøm 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Rolv Eios 1 301 Generalløytnant I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Oddvar Berrefjord 1 806 Fylkesmann I statsråd 1980
1984 Leder Dag Berggrav 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1974
1984 Nestleder Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør I kraft av stilling 1980
1984 Sekretær, ikke medlem Trygve Schiøll 1 301 Underdirektør I kraft av stilling 1974
1984 Vanlig medlem Kjell G. Skar 1 214 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1984
1984 Vanlig medlem Thor A. Iversen 1 219 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1978
1984 Vanlig medlem Roald Knoph 1 219 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1982
1984 Vanlig medlem Per Holm 1 219 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1982
1984 Vanlig medlem Torbjørn Mork 1 220 Helsedirektør I kraft av stilling 1972
1984 Vanlig medlem Caspar Stephansen 1 301 Departementsråd I kraft av stilling 1974
1984 Vanlig medlem Leif E. Hande 1 301 Departementsråd I kraft av stilling 1978
1984 Vanlig medlem Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1978
1984 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1981
1984 Vanlig medlem Odd Kristian Strøm 1 301 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1981
1984 Vanlig medlem Rolv Eios 1 301 Generalløytnant I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Alf Granviken 1 301 Generalløytnant I kraft av stilling 1984
1984 Vanlig medlem Oddvar Berrefjord 1 806 Fylkesmann Av departement 1980
1985 Leder Dag Berggrav 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1974 1985
1985 Nestleder Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Kjell G. Skar 1 214 Ekspedisjonssjef Av departement 1984 1985
1985 Vanlig medlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Thor A. Iversen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1978 1985
1985 Vanlig medlem Per Holm 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1982 1985
1985 Vanlig medlem Kari Moxness 2 219 Underdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Leif E. Hande 1 301 Departementsråd Av departement 1978 1985
1985 Vanlig medlem Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978 1985
1985 Vanlig medlem Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Sven Knudsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984 1985
1985 Vanlig medlem Alf Granviken 1 301 Generalløytnant Av departement 1984 1985
1985 Vanlig medlem Oddvar Berrefjord 1 806 Fylkesmann Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Per Harald Grue 1 214 Landbruksdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Sivert Andreas Farstad 1 219 Kontreadmiral Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Ola R. Melheim 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Roar Sandvei 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Berit Fallan 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1985 Varameldlem og sekretær Trygve Schiøll 1 301 Underdirektør Av departement 1974 1985
1986 Vanlig medlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Kari Moxness 2 219 Underdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Eva Nygaard Ottesen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Per S. Veel 1 102 Avdelingsdirektør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Sivert Andreas Farstad 1 219 Kontreadmiral Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Ola R. Melheim 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Roar Sandvei 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Berit Fallan 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Jens Sveinung Wegner 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Anne Alvik 2 214 Medisinalråd Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Kari Moxness 2 219 Underdirektør Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Eva Nygaard Ottesen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Per S. Veel 1 102 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Byråsjef Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Sivert Andreas Farstad 1 219 Kontreadmiral Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Roar Sandvei 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Berit Fallan 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Jens Sveinung Wegner 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1988 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 104 Generalløytnant Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Medisinalråd Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Jens Sveinung Wegner 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Roar Sandvei 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Berit Fallan 2 301 Byråsjef Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Geir Grindhaug 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Unni Korsnes 2 301 Byråsjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Per Sollien 1 301 Kontreadmiral Av departement 1988
1989 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 104 Generalløytnant Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Medisinalråd Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Unni Sætre 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Arild Sundberg 1 301 Underdirektør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Reginald Norby 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Roar Sandvei 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Berit Fallan 2 301 Byråsjef Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Geir Grindhaug 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Unni Korsnes 2 301 Byråsjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Per Sollien 1 301 Kontreadmiral Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Underdirektør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 104 Generalløytnant Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Reginald Norby 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985 1990
1990 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Ass. Helsedirek Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Unni Sætre 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Arild Sundberg 1 301 Underdirektør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Tørmo 1 211 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Geir Engebretsen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Ola Aabakken 1 235 Generalmajor Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Roar Sandvei 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Berit Fallan 2 301 Byråsjef Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Geir Grindhaug 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Per Sollien 1 301 Kontreadmiral Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Unni Korsnes 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Underdirektør Av departement 1989
1991 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 104 Generalløytnant Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Odd Svang-Rasmussen 1 231 Generalløy Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Ass. Helsedirek Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Arild Sundberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Unni Sætre 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Fred-Olav Sørensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Tørmo 1 211 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Eva Birkeland 2 219 Trygdedirektør Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Geir Engebretsen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Ola Aabakken 1 235 Generalmajor Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Berit Fallan 2 301 Rådgiver Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Unni Korsnes 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Anne Cathrine Frøstrup 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Siri Engh 2 301 Konsulent Av departement 1991
1992 Nestleder Øystein Blymke 1 301 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Lars Jorkjend 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Odd Svang-Rasmussen 1 231 Generalløytnant Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Kst. Helsedirek Av departement 1985
1992 Vanlig medlem Arild Sundberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Fred-Olav Sørensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Lars-Erik Østby 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1985
1992 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Tørmo 1 211 Byråsjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1992 Vanlig varamedlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1985
1992 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1992 Vanlig varamedlem Ola Aabakken 1 235 Generalmajor Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1992 Vanlig varamedlem Berit Fallan 2 301 Rådgiver Av departement 1985
1992 Vanlig varamedlem Unni Korsnes 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Fung. Ekspedisj Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Anne Cathrine Frøstrup 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Siri Engh 2 301 Konsulent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Thorvald Wettestad 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Nestleder Øystein Blymke 1 301 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Lars Jorkjend 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Odd Svang-Rasmussen 1 231 Generalløytnant Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Direktør Av departement 1985
1993 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Fred-Olav Sørensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Lars-Erik Østby 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 903 Fylkesmann Av departement 1985
1993 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1993 Vanlig varamedlem Ola Aabakken 1 235 Generalmajor Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1993 Vanlig varamedlem Berit Fallan 2 301 Rådgiver Av departement 1985
1993 Vanlig varamedlem Unni Korsnes 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Anne Cathrine Frøstrup 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Siri Engh 2 301 Konsulent Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Thorvald Wettestad 1 301 Ridgiver Av departement 1992
1994 Nestleder Øystein Blymke 1 301 Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Lars Jorkjend 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Odd Svang-Rasmussen 1 231 Generalløytnant Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Anne Alvik 2 301 Helsedirektør Av departement 1985
1994 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Fred-Olav Sørensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Lars-Erik Østby 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 903 Fhv Fylkesmann Av departement 1985
1994 Vanlig medlem Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1994 Vanlig varamedlem Ola Aabakken 1 235 Generalmajor Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Knut Munch-Søegaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1994 Vanlig varamedlem Berit Fallan 2 301 Rådgiver Av departement 1985
1994 Vanlig varamedlem Unni Korsnes 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1994 Vanlig varamedlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Anne Cathrine Frøstrup 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Siri Engh 2 301 Konsulent Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Thorvald Wettestad 1 301 Ridgiver Av departement 1992