Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø
Utvalgsnummer: 10005000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1952
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 23.05.1952 ved kongelig resolusjon i henhold til stortingsvedtak av 5. juni 1950 og omorganisert ved kgl. res. av 23. juni 1972. Se lov om Statens Fiskarbank av 23. april 1948, paragraf 5, endret ved lov av 28. april 1972.
Mandat:
Stortinget velger formann og varaformann.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 5 0 7 123000 Annen instans
1981 Fiskeridepartementet 5 5 7 123000 Annen instans
1982 Fiskeridepartementet 5 5 7 138952 Annen instans
1983 Fiskeridepartementet 5 5 7 140752 Annen instans
1984 Fiskeridepartementet 5 5 8 176186 Annen instans
1985 Fiskeridepartementet 5 5 7 168936 Annen instans
1986 Fiskeridepartementet 5 5 8 175435 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 5 5 8 200600
1988 Fiskeridepartementet 5 5 7 173640
1989 Fiskeridepartementet 5 5 7 213175
1990 Fiskeridepartementet 5 5 7 208188
1991 Fiskeridepartementet 5 5 7 193240
1992 Fiskeridepartementet 5 5 0 0
1993 Fiskeridepartementet 5 5 8 223372
1994 Fiskeridepartementet 5 5 7 205491
1995 Fiskeridepartementet 5 5 7 224254
1996 Fiskeridepartementet 5 5 7 190554
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Hans B.o. Svendsgård 1 1837 Fisker Av instans utenfor departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Steinar Kvalø 1 1750 Fisker I statsråd 1972 1980
1980 Vanlig medlem Karl August Andersen 1 1804 Næringssjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Josef Rørtveit 1 1866 Direktør I statsråd 1972 1980
1980 Vanlig medlem N. Harold Lauritzen 1 1870 Fisker I statsråd 1972 1980
1980 Vanlig varamedlem Peder Blikøy 1 1751 Fisker I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ivar T. Skjelstad 1 1804 Administrasjonssjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Jon Risvær 1 1834 Fisker I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Arne Stensen 1 1860 Fisker Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig varamedlem Reidar Riksheim 1 1865 Diponent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Peder Blikøy 1 1751 Fisker I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ivar T. Skjelstad 1 1804 Administrasjonssjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Jon Risvær 1 1834 Fisker I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Arne Stensen 1 1860 Fisker Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig varamedlem Reidar Riksheim 1 1865 Diponent I statsråd
1984 Vanlig medlem Steinar Kvalø 1 1750 Fisker I statsråd 1972 1984
1984 Vanlig medlem Karl August Andersen 1 1804 Næringssjef I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Konrad Fjellgaard 1 1837 Ordfører Av Stortinget 1984
1984 Vanlig medlem Josef Rørtveit 1 1866 Direktør I statsråd 1972 1984
1984 Vanlig medlem N. Harold Lauritzen 1 1870 Fisker I statsråd 1972 1984
1984 Vanlig varamedlem Peder Blikøy 1 1751 Fisker I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Ivar T. Skjelstad 1 1804 Administrasjonssj I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Nils Svendsen 1 1815 Fisker Av Stortinget 1984
1984 Vanlig varamedlem Reidar Riksheim 1 1865 Disponent I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Konrad Fjellgaard 1 1837 Ordfører Av Stortinget 1984
1985 Vanlig varamedlem Nils Svendsen 1 1815 Fisker Av Stortinget 1984
1986 Leder Konrad Fjellgaard 1 1837 Ordfører Av Stortinget 1984
1986 Vanlig varamedlem Nils Svendsen 1 1815 Fisker Av Stortinget 1984
1987 Leder Konrad Fjellgaard 1 1837 Ordfører Av Stortinget 1984
1987 Vanlig varamedlem Nils Svendsen 1 1815 Fisker Av Stortinget 1984
1988 Leder Konrad Fjellgaard 1 1837 Ordfører Av Stortinget 1984 1988
1988 Vanlig medlem Steinar Kvalø 1 1750 Fisker I statsråd 1972 1988
1988 Vanlig medlem Sissel Bente Lerberg 2 1804 Førstekonsulent I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Marie Henriette Korsrud 2 1874 Avdelingsleder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Hilmar Petter Blikø 1 1751 Fisker I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Odd Magne Strømsnes 1 1804 Næringssjef I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Nils Svendsen 1 1815 Fisker Av Stortinget 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Airen Solheim 2 1868 Personalsekretæ I statsråd 1988
1988 Varamedlem og nestleder Arne Stensen 1 1860 Fisker Av Stortinget 1972 1988
1989 Vanlig medlem Sissel Bente Lerberg 2 1804 Førstekonsulent I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Marie Henriette Korsrud 2 1874 Avdelingsleder I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Hilmar Petter Blikø 1 1751 Fisker I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Odd Magne Strømsnes 1 1804 Næringssjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Airen Solheim 2 1868 Personalsekretæ I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Sissel Bente Lerberg 2 1804 Førstekonsulent I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Marie Henriette Korsrud 2 1874 Avdelingsleder I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Hilmar Petter Blikø 1 1751 Fisker I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Odd Magne Strømsnes 1 1804 Næringssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Airen Solheim 2 1868 Personalsekretæ I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Sissel Bente Lerberg 2 1804 Førstekonsulent I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Marie Henriette Korsrud 2 1874 Avdelingsleder I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Hilmar Petter Blikø 1 1751 Fisker I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Odd Magne Strømsnes 1 1804 Næringssjef I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Airen Solheim 2 1868 Personalsekretæ I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Sissel Bente Lerberg 2 1804 Førstekonsulent I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Marie Henriette Korsrud 2 1874 Avdelingsleder I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Hilmar Petter Blikø 1 1751 Fisker I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Odd Magne Strømsnes 1 1804 Næringssjef I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Airen Solheim 2 1868 Personalsekretæ I statsråd 1988
1993 Vanlig medlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1992
1993 Vanlig varamedlem Jarle Westgård 1 1750 Fiskeskipper I statsråd 1992
1993 Vanlig varamedlem Odd Magne Strømsnes 1 1804 Næringssjef I statsråd 1988
1993 Vanlig varamedlem Fritz Nilsen 1 1859 Fisker I statsråd 1992
1993 Vanlig varamedlem Elisabeth Johansen 2 1860 Prosjektleder I statsråd 1992
1993 Vanlig varamedlem Aase Falch 2 1865 Politiker I statsråd 1992
1993 Vanlig varamedlem Airen Solheim 2 1868 Personalsekretæ I statsråd 1988
1994 Vanlig medlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1992
1994 Vanlig medlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1992
1994 Vanlig varamedlem Jarle Westgård 1 1750 Fiskeskipper I statsråd 1992
1994 Vanlig varamedlem Aase Falch 2 1824 Fylkespolitiker I statsråd 1992
1994 Vanlig varamedlem Fritz Nilsen 1 1859 Fisker I statsråd 1992
1994 Vanlig varamedlem Elisabeth Johansen 2 1860 Prosjektleder I statsråd 1992
1995 Vanlig medlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1992
1995 Vanlig medlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1992
1995 Vanlig varamedlem Jarle Westgård 1 1750 Fiskeskipper I statsråd 1992
1995 Vanlig varamedlem Aase Falch 2 1820 Husmor I statsråd 1992
1995 Vanlig varamedlem Fritz Nilsen 1 1859 Fisker I statsråd 1992
1995 Vanlig varamedlem Elisabeth Johansen 2 1860 Prosjektleder I statsråd 1992
1996 Leder Konrad Fjellgaard 1 1837 Pensjonist Av Stortinget 1984 1996
1996 Vanlig medlem Hilmar Petter Blikø 1 1751 Fisker I statsråd 1988 1996
1996 Vanlig medlem Aase Falch 2 1824 Politiker I statsråd 1992 1996
1996 Vanlig medlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1992
1996 Vanlig medlem Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1992 1996
1996 Vanlig medlem N. Harold Lauritzen 1 1870 Fiskeskipper I statsråd 1972 1996
1996 Vanlig varamedlem Jarle Westgård 1 1750 Fiskeskipper I statsråd 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Nils Svendsen 1 1815 Fisker Av Stortinget 1984 1996
1996 Vanlig varamedlem Fritz Nilsen 1 1859 Fisker I statsråd 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Elisabeth Johansen 2 1860 Prosjektleder I statsråd 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Steinar Molvik 1 1865 Hallmester I statsråd 1996