Hermetikkindustriens Laboratoriums styre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hermetikkindustriens Laboratoriums styre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hermetikkindustriens Laboratoriums styre
Utvalgsnummer: 10027000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1952
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 03.10.1952 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av 28. juni 1952 om avgift på hermetikk til fordel for fellesreklame og laboratorium for hermetikkindustrien, ! 4. Instruks fastsatt ved samme kgl. res.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 6 0 3 0
1981 Fiskeridepartementet 6 4 3 35000
1982 Fiskeridepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1983 Fiskeridepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1984 Fiskeridepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Olav Berg 1 219 Direktør Av departement
1980 Nestleder Hans Sætre 1 1201 Teknisk Sjef Av departement
1980 Sekretær, ikke medlem Torstein Hauge 1 1103 Økonomisjef Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Magnus Haugum 1 103 Disponent Av departement
1980 Vanlig medlem Oddrun Holmboe 2 301 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Svenn Rasch 1 1103 Forskningssjef
1980 Vanlig medlem Eirik Heen 1 1201 Disponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Johan T. Østbø 1 1103 Diponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Johan Smedvig 1 1103 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Norvald Losnegard 1 1201 Laboratoriesjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Robert Strøm 1 1601 Direktør Av departement
1981 Leder Olav Berg 1 219 Direktør Av departement
1981 Nestleder Hans Sætre 1 1201 Teknisk Sjef Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Torstein Hauge 1 1103 Økonomisjef Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Magnus Haugum 1 103 Disponent Av departement
1981 Vanlig medlem Oddrun Holmboe 2 301 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig medlem Svenn Rasch 1 1103 Forskningssjef
1981 Vanlig medlem Eirik Heen 1 1201 Disponent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Johan T. Østbø 1 1103 Diponent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Johan Smedvig 1 1103 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Norvald Losnegard 1 1201 Laboratoriesjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Robert Strøm 1 1601 Direktør Av departement
1982 Sekretær, ikke medlem Torstein Hauge 1 1103 Økonomisjef Av andre 1978 1982
1982 Vanlig medlem Pia Sørensen 2 301 Konsulent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Torbjørn Skrudland 1 1102 Produktsjonssjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Sigmund Skilbrei 1 1201 Avdelingsdirektø Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Egil Meyer-Hansen 1 1201 Driftsdirektør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Hans Sætre 1 1201 Teknisk Sjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Olav Berg 1 219 Direktør Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Oddrun Holmboe 2 301 Førstekonsulent Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Jørgen Nordskar 1 301 Disponent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Heine Blokhus 1 1201 Sjefsinspektør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Kolbjørn Jacobsen 1 1818 Disponent Av departement 1982 1982