Rådet for sildemelkontrollen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for sildemelkontrollen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for sildemelkontrollen
Utvalgsnummer: 10028000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 09.07.1968 av Fiskeridepartementet i henhold til kgl. res. av 8. juli 1960 om kontroll av fisk og fiskevarer jfr. Fiskeridepartementets bestemmelser av 25. april 1968 om kontroll av sildemel og fiskemel.
Mandat:
Rådet fungerer som styre og har til oppgave å overvåke bestemmelsene om produksjons- og ferdigvarekontroll med sildemel og fiskemel m.v.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 10 0 4 0 Annen instans
1981 Fiskeridepartementet 10 11 6 0 Annen instans
1982 Fiskeridepartementet 0 0 5 3150000 Annen instans
1983 Fiskeridepartementet 10 11 5 39497 Annen instans
1984 Fiskeridepartementet 10 11 6 87532 Annen instans
1985 Fiskeridepartementet 10 11 4 60257 Annen instans
1986 Fiskeridepartementet 10 11 4 73969 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 10 11 3 69352
1988 Fiskeridepartementet 10 11 0 0
1989 Fiskeridepartementet 10 11 6 92875
1990 Fiskeridepartementet 10 11 5 89987
1991 Fiskeridepartementet 10 11 5 100000
1992 Fiskeridepartementet 10 11 0 0
1993 Fiskeridepartementet 10 11 2 75000
1994 Fiskeridepartementet 10 11 2 114622
1995 Fiskeridepartementet 10 11 1 31700
1996 Fiskeridepartementet 10 11 2 79854
1997 Fiskeridepartementet 10 11 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Johan Martens 1 1201 Assisterende Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Malvin Arefjord 1 1201 Avdelingsleder Av departement
1980 Vanlig varamedlem Torleif Søvik 1 1201 Bestyrer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Walter Jacobsen 1 1201 Inspektør
1980 Vanlig varamedlem Norvald Losnegard 1 1201 Laboratoriesjef
1980 Vanlig varamedlem Sverre Ugletveit 1 1201 Produksjonssjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Nils Smedhaug 1 1201 Teknisk Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sigvald Hufthammer 1 1244 Fiskebåtreder Av departement
1980 Vanlig varamedlem Martin C. Vidnes 1 1438 Disponent
1980 Vanlig varamedlem Karl Henrik Huse 1 1504 Disponent
1980 Vanlig varamedlem Jacob Gundersen 1 2003 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Johan Martens 1 1201 Assisterende Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Malvin Arefjord 1 1201 Avdelingsleder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Torleif Søvik 1 1201 Bestyrer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Walter Jacobsen 1 1201 Inspektør
1981 Vanlig varamedlem Norvald Losnegard 1 1201 Laboratoriesjef
1981 Vanlig varamedlem Sverre Ugletveit 1 1201 Produksjonssjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Nils Smedhaug 1 1201 Teknisk Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Sigvald Hufthammer 1 1244 Fiskebåtreder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Martin C. Vidnes 1 1438 Disponent
1981 Vanlig varamedlem Karl Henrik Huse 1 1504 Disponent
1981 Vanlig varamedlem Jacob Gundersen 1 2003 Direktør Av departement
1983 Leder Jonas Hetland 1 1101 Disponent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem John Kjellevold 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Sigmund Skilbrei 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Nils Urdahl 1 1201 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Bertin Torgersen 1 1201 Fiskebåtreder Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Solveig Nilsen 2 1201 Ingeniør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Norvald Losnegard 1 1201 Laboratoriesjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Nils Smedhaug 1 1201 Teknisk Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Alf Tjelflaat 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Åge Langås 1 1571 Disponent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Idar Voldnes 1 2019 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Arne Hesvik 1 1201 Administrerende D Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Torleif Søvik 1 1201 Bestyrer Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Ivar Lind Pedersen 1 1201 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Walter Jacobsen 1 1201 Inspektør Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Johan Martens 1 1201 Ass. Direktør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Malvin Arefjord 1 1201 Avdelingsleder Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Sverre Ugletveit 1 1201 Produksjonssjef Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Sigvald Hufthammer 1 1244 Fiskebåtreder Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Martin C. Vidnes 1 1438 Disponent Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Karl Henrik Huse 1 1504 Disponent 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Åshild Johansen 2 1902 Ingeniør 1983
1983 Vanlig varamedlem Jacob Gundersen 1 2003 Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Alf Tjelflaat 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1983
1985 Leder Jonas Hetland 1 1101 Disponent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Nils Urdahl 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Sigmund Skilbrei 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Solveig Nilsen 2 1201 Avdelingsingeniør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Bertin Torgersen 1 1201 Fiskebåtreder Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Norvald Losnegard 1 1201 Laboratoriesjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Nils Smedhaug 1 1201 Teknisk Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Ole Enger 1 1201 Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Åge Langås 1 1571 Disponent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Idar Voldnes 1 2019 Direktør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ole Enger 1 1201 Direktør Av departement 1985
1987 Leder Per Willy Clausen 1 1902 Direktør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Odd Smørholm 1 1101 Disponent Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Sverre Ugletveit 1 1201 Produksjonssjef Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Nils Urdahl 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Sigmund Skilbrei 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Norvald Losnegard 1 1201 Laboratoriesjef Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Geir Walsøe 1 1201 Bestyrer Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Eirik Grimelund 1 1201 Direktør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Jan Fjellstad 1 1201 Fiskebåtreder Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Jacob Gundersen 1 2003 Direktør Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Tinney Rasmussen 1 1106 Disponent
1987 Vanlig varamedlem Malvin Arefjord 1 1201 Avdelingsingeni Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Arne B. Hesvik 1 1201 Adm. Direktør 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Walter Jacobsen 1 1201 Sjefsinspektør 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Solveig Nilsen 2 1201 Avdelingsingeni Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Esther-Margreth Olsen 2 1201 Førstesekretær 1987
1987 Vanlig varamedlem Odd Austrheim Gullaksen 1 1246 Fiskeskipper Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Svein Eikje 1 1601 Salgsdirektør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem John Edvardsen 1 1902 Bestyrer Av departement
1988 Leder Per Willy Clausen 1 1902 Direktør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Odd Smørholm 1 1101 Disponent Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Geir Walsøe 1 1201 Bestyrer Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Eirik Grimelund 1 1201 Direktør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Jan Fjellstad 1 1201 Fiskebåtreder Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Tinney Rasmussen 1 1106 Disponent
1988 Vanlig varamedlem Esther-Margreth Olsen 2 1201 Førstesekretær 1987
1988 Vanlig varamedlem Odd Austrheim Gullaksen 1 1246 Fiskeskipper Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Svein Eikje 1 1601 Salgsdirektør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem John Edvardsen 1 1902 Bestyrer Av departement
1989 Leder Per Willy Clausen 1 1902 Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Ellen Mari Grande 2 213 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Odd Smørholm 1 1101 Disponent Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Solveig Nilsen 2 1201 Avdelingsingeni Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Torben Foss 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Trond Mork Pedersen 1 1201 Produktsjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Eva Toril Strand 2 1554 Lærer Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Halvor Hansen 1 1627 Disponent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Knut Flatlandsmo 1 301 Seksjonsleder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Tinney Rasmussen 1 1106 Disponent
1989 Vanlig varamedlem Esther-Margreth Olsen 2 1201 Førstesekretær 1987
1989 Vanlig varamedlem Eirik Grimelund 1 1201 Direktør Av departement 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Odd Austrheim Gullaksen 1 1246 Fiskeskipper Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Svein Eikje 1 1601 Salgsdirektør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Fritz Andreassen 1 1804 Skipper Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem John Edvardsen 1 1902 Bestyrer Av departement
1990 Leder Per Willy Clausen 1 1902 Direktør Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Ellen Mari Grande 2 214 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Odd Smørholm 1 1101 Disponent Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Nils Smedhaug 1 1201 Teknisk Direktø Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Trond Mork Pedersen 1 1201 Produktsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Eva Toril Strand 2 1554 Lærer Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Halvor Hansen 1 1627 Disponent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Knut Flatlandsmo 1 214 Seksjonsleder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Tinney Rasmussen 1 1149 Disponent
1990 Vanlig varamedlem Esther-Margreth Olsen 2 1201 Førstesekretær 1987
1990 Vanlig varamedlem Sigurd Teige 1 1515 Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Fritz Andreassen 1 1804 Skipper Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem John Edvardsen 1 1902 Bestyrer Av departement
1991 Leder Per Willy Clausen 1 1902 Direktør Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Ellen Mari Grande 2 213 Seksjonsleder Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Odd Smørholm 1 1101 Disponent Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Nils Smedhaug 1 1201 Teknisk Direktø Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Trond Mork Pedersen 1 1201 Produktsjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Eva Toril Strand 2 1554 Lærer Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Halvor Hansen 1 1627 Disponent Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Knut Flatlandsmo 1 214 Seksjonsleder Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Tinney Rasmussen 1 1149 Disponent
1991 Vanlig varamedlem Esther-Margreth Olsen 2 1201 Førstesekretær 1987
1991 Vanlig varamedlem Sigurd Teige 1 1515 Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Fritz Andreassen 1 1804 Skipper Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem John Edvardsen 1 1902 Bestyrer Av departement
1994 Leder Kjell Bj Nilsen 1 1902 Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Bjørn Marki 1 1201 Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Geir Valset 1 1201 Distriktssjef Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Sverre Ugletveit 1 1201 Produksjonssjef Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Anne Bah Garvik 2 Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Tormod Storis 1 1103 Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Bente Breivik 2 1201 Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Ragnar Jakobsen 1 1201 Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Dan V Aarsand 1 1201 Av departement 1993
1995 Sekretær, ikke medlem Edgar Aaland 1 1201 Administrasjons Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Geir Valset 1 1201 Distriktssjef Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Sverre Ugletveit 1 1201 Produksjonssjef Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Bjørn Marki 1 1201 Teknisk Direktø Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Kjell Bj Nilsen 1 1902 Fabrikksjef Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Tormod Storås 1 1103 Nestleder Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Dan V Aarsand 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Bente Breivik 2 1201 Førstefullmekti Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Ragnar Jakobsen 1 1201 Overingeniør Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Anne Bah Garvik 2 1243 Forsker Av departement 1993
1996 Sekretær, ikke medlem Edgar Aaland 1 1201 Administrasjons Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Geir Valset 1 1201 Distriktssjef Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Sverre Ugletveit 1 1201 Produksjonssjef Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Bjørn Marki 1 1201 Teknisk Direktø Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Kjell Bjørn Nilsen 1 1902 Fabrikksjef Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Tormod Storås 1 1103 Nestleder Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Bente Breivik 2 1201 Førstefullmekti Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Ragnar Jakobsen 1 1201 Overingeniør Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Anne Bahus Garvik 2 1243 Forsker Av departement 1993
1997 Sekretær, ikke medlem Edgar Aaland 1 1201 Økonomidirektør Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Geir Valset 1 1201 Distriktssjef Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Sverre Ugletveit 1 1201 Teknisk Direktø Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Bjørn Marki 1 1201 Teknisk Direktø Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Kjell Bjørn Nilsen 1 1902 Fabrikksjef Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Tormod Storås 1 1103 Nestleder Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Bente Breivik 2 1201 Førstefullmekti Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Ragnar Jakobsen 1 1201 Overingeniør Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Anne Bahus Garvik 2 1243 Forsker Av departement 1993