Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene
Utvalgsnummer: 10029000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 08.07.1977 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Fondet forvaltes av departementet i samråd med et fondsstyre. Avgift på utførsel av en del fiskerivarer, jfr. lov av 10. juni 1977 nr. 62 om konjunkturreguleringsfond for torskefiskeriene. Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene har som formål gj
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 6 0 4 0 Annen instans
1981 Fiskeridepartementet 6 6 5 5644 Annen instans
1982 Fiskeridepartementet 0 0 5 11351 Annen instans
1983 Fiskeridepartementet 0 0 4 17995 Annen instans
1984 Fiskeridepartementet 6 6 4 15540 Annen instans
1985 Fiskeridepartementet 6 6 2 3644 Annen instans
1986 Fiskeridepartementet 6 6 2 0 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 6 6 2 15214
1988 Fiskeridepartementet 6 6 0 0
1989 Fiskeridepartementet 6 6 3 4479
1990 Fiskeridepartementet 6 6 6 9153
1991 Fiskeridepartementet 6 6 3 26179
1992 Fiskeridepartementet 6 6 0 0
1993 Fiskeridepartementet 6 6 1 11578
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Byråsjef Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Mads Bjørnerem 1 1532 Fisker Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Jørn Krog 1 1601 Generalsekretær Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Kåre Mikalsen 1 1871 Pensjonist Av departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Tormod Belgum 1 301 Konsulent Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Peter Bøe 1 301 Underdirektør Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Eivind K. Reiten 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Svein Torvanger 1 1438 Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Reidar Johansen 1 1941 Fisker Av departement 1978
1981 Leder Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Byråsjef Av departement 1980
1981 Vanlig medlem Bernhard Nestaas 1 301 Underdirektør Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Mads Bjørnerem 1 1532 Fisker Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Jørn Krog 1 1601 Generalsekretær Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Kåre Mikalsen 1 1871 Pensjonist Av departement 1976
1981 Vanlig varamedlem Tormod Belgum 1 301 Konsulent Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Peter Bøe 1 301 Underdirektør Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Svein Torvanger 1 1438 Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Reidar Johansen 1 1941 Fisker Av departement 1978
1982 Vanlig varamedlem Martin Ivar Aaserød 1 301 Byråsjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Eivind K. Reiten 1 301 Førstekonsulent Av departement 1982 1982
1983 Vanlig varamedlem Peter Bøe 1 301 Underdirektør Av departement 1978
1983 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Åge Elvheim 1 1868 Fisker Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Alfred Myklebust 1 1441 Fiskeskipper Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Åge Elvheim 1 1868 Fisker Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør (Fu Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Alfred Myklebust 1 1441 Fiskeskipper Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Finn Bergesen jr. 1 1601 Generalsekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Åge Elvheim 1 1868 Fisker Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Alfred Myklebust 1 1441 Fiskeskipper Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Vigdis Harsvik 2 1601 Avdelingsleder Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Finn Bergesen jr. 1 1601 Generalsekretær Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Åge Elvheim 1 1868 Fisker Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Alfred Myklebust 1 1441 Fiskeskipper Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Finn Bergesen jr. 1 1601 Generalsekretær Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Åge Elvheim 1 1868 Fisker Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Alfred Myklebust 1 1441 Fiskeskipper Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Finn Bergesen jr. 1 1601 Generalsekretær Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Åge Elvheim 1 1868 Fisker Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Torstein Hansen 1 301 Utredningsleder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Alfred Myklebust 1 1441 Fiskeskipper Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder Av departement 1986
1990 Leder Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Håvard Lindtvedt 1 301 Konsulent Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Kari-Anne Lade 2 301 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Torstein Hansen 1 301 Byråsjef Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1627 Generalsekretær Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Åge Elvheim 1 1868 Fisker Av departement 1984
1990 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1990 Vanlig varamedlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Alfred Myklebust 1 1441 Fiskeskipper Av departement 1984
1990 Vanlig varamedlem Erling Jr. Holmeset 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1989
1991 Leder Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Kari-Anne Lade 2 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Generalsekretær Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Åge Elvheim 1 1868 Fisker Av departement 1984
1991 Vanlig varamedlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Alfred Myklebust 1 1441 Fiskeskipper Av departement 1984
1991 Vanlig varamedlem Erling Jr. Holmeset 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1989
1992 Leder Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Kari-Anne Lade 2 301 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Generalsekretær Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Åge Elvheim 1 1868 Fisker Av departement 1984
1992 Vanlig varamedlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Astrid Holtan 2 301 Utredningsleder Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Alfred Myklebust 1 1441 Fiskeskipper Av departement 1984
1992 Vanlig varamedlem Erling Jr. Holmeset 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1989
1993 Leder Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Kari-Anne Lade 2 301 Konsulent Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Direktør Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Åge Elvheim 1 1868 Fisker Av departement 1984
1993 Vanlig varamedlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Astrid Holtan 2 301 Utredningsleder Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Alfred Myklebust 1 1441 Fiskeskipper Av departement 1984
1993 Vanlig varamedlem Erling Jr. Holmeset 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1989