Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond
Utvalgsnummer: 10031000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 01.10.1981 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av 5. juni 1953 om avgift på klippfisk til fordel for fellesreklame og propaganda for klippfisknæringen, paragraf 3.
Mandat:
Utvalget forestår reklamekampanjer i ulike land.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 3 0 11 118000 Annen instans
1981 Fiskeridepartementet 3 3 9 0 Annen instans
1982 Fiskeridepartementet 0 0 14 2100000 Annen instans
1983 Fiskeridepartementet 0 0 12 245000 Annen instans
1984 Fiskeridepartementet 0 0 7 384050 Annen instans
1985 Fiskeridepartementet 0 0 20 530000 Annen instans
1986 Fiskeridepartementet 4 4 14 600000 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 4 4 6 106842
1988 Fiskeridepartementet 4 4 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Edvard Mork 1 230 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Egil Lunde 1 1504 Disponent Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Ivar Larsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Egil Lunde 1 1504 Disponent Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Torben Foss 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Torben Foss 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Bergljot Strømm Svendsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Torben Foss 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Bergljot Strømm Svendsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Rolf Voldsund 1 1504 Avdelingssjef
1986 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 1504 Disponent 1985
1986 Vanlig varamedlem Ingrid Sand 2 301 Konsulent Av departement
1986 Vanlig varamedlem Hans Jørgen Sevaldsen 1 1503 Disponent Av departement
1986 Vanlig varamedlem Harald Sperre 1 1504 Disponent
1987 Vanlig medlem Rolf Voldsund 1 1504 Avdelingssjef 1985
1987 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 1504 Disponent 1985
1987 Vanlig varamedlem Ingrid Sand 2 301 Konsulent Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Hans Jørgen Sevaldsen 1 1503 Disponent Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Harald Sperre 1 1504 Disponent
1988 Vanlig medlem Rolf Voldsund 1 1504 Avdelingssjef 1985
1988 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 1504 Disponent 1985
1988 Vanlig varamedlem Ingrid Sand 2 301 Konsulent Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Hans Jørgen Sevaldsen 1 1503 Disponent Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Harald Sperre 1 1504 Disponent