Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt
Utvalgsnummer: 10034000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1953
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 12.05.1953 av Fiskeridepartementet i henhold til Kgl.res. av 20. mars 1953.
Mandat:
Styret har til oppgave å overvåke at kvalitetskontrollen med de produkter som er tillagt Instituttets arbeidsområde, utøves på en effektiv måte i samsvar med de forskrifter som til enhver tid gjelder, forvalte de midler som kontrollavgiftene innbringer på
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 15 0 1 23000 Annen instans
1981 Fiskeridepartementet 14 13 1 26800 Annen instans
1982 Fiskeridepartementet 0 0 2 43779 Annen instans
1983 Fiskeridepartementet 0 0 3 16666 Annen instans
1984 Fiskeridepartementet 7 7 3 16600 Annen instans
1985 Fiskeridepartementet 7 7 2 33195 Annen instans
1986 Fiskeridepartementet 7 7 1 15610 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 7 7 3 47067
1988 Fiskeridepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Magnus Haugum 1 103 Disponent Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Olav Chr. Sundsvold 1 1103 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Svenn Rasch 1 1103 Forskningssjef Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Torbjørn Skrudland 1 1103 Prod.Sjef Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Anita Løkeland 2 1428 Husmor Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Arne Johannessen 1 1601 Salgssjef Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Elin-Anita Bakker 2 103 Ingeniør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ragnvald Helland 1 1103 Diponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Thomas Ottesen 1 1103 Disponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gøril Gundersen 2 1103 Prod.Inspektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ella Espeland 2 1121 Disponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Olav J. Dreyer 1 1201 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Norvald Losnegard 1 1201 Laboratoriesjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Heine Blokhus 1 1201 Sjefsinspektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Jan Audun Lem 1 1439 Disponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Olav Aambø 1 1504 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sverre Sæther 1 1601 Salgsassistent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Arnold Nygaard 1 1870 Disponent Av departement
1981 Vanlig medlem Magnus Haugum 1 103 Disponent Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Olav Chr. Sundsvold 1 1103 Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Svenn Rasch 1 1103 Forskningssjef Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Torbjørn Skrudland 1 1103 Prod.Sjef Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Anita Løkeland 2 1428 Husmor Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Arne Johannessen 1 1601 Salgssjef Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Elin-Anita Bakker 2 103 Ingeniør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ragnvald Helland 1 1103 Diponent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Thomas Ottesen 1 1103 Disponent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Gøril Gundersen 2 1103 Prod.Inspektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ella Espeland 2 1121 Disponent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Olav J. Dreyer 1 1201 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Norvald Losnegard 1 1201 Laboratoriesjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Heine Blokhus 1 1201 Sjefsinspektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Jan Audun Lem 1 1439 Disponent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Olav Aambø 1 1504 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Sverre Sæther 1 1601 Salgsassistent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Arnold Nygaard 1 1870 Disponent Av departement
1982 Vanlig medlem Svenn Rasch 1 1102 Forskningssjef Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Torbjørn Skrudland 1 1102 Produksjonssjef Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Svein Haaland 1 1102 Teknisk Direktør Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Roald Jørgensen 1 1103 Direktør Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Johan T. Østbø 1 1103 Disponent Av departement 1962 1982
1982 Vanlig medlem Norvald Losnegard 1 1201 Laboratoriesjef Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Sigmund Skilbrei 1 1201 Avdelingsdirektø Av departement 1962 1982
1982 Vanlig medlem John Sætre 1 1201 Disponent Av departement 1962 1982
1982 Vanlig medlem Trygve Holmefjord 1 1241 Fisker Av departement 1962 1982
1982 Vanlig medlem Anita Løkeland 2 1428 Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Kolbjørn Jacobsen 1 1515 Disponent 1982
1982 Vanlig medlem Sverre Sæther 1 1601 Salgsassistent Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Robert Strøm 1 1601 Direktør Av departement 1962 1982
1982 Vanlig medlem Kjell Sundberg 1 1870 Disponent Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Thomas Ottesen 1 1102 Disponent Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Ella Espeland 2 1121 Disponent Av departement 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Egil Meyer-Hansen 1 1201 Driftsdirektør Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Hans Sætre 1 1201 Produksjonssjef Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Arne Johannessen 1 1201 Salgssjef Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Jan Gjerde 1 1201 Seksjonsleder Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Heine Blokhus 1 1201 Sjefsinspektør Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Jan Audun Lem 1 1439 Disponent Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Johannes Kvernen 1 1503 Fisker Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Olav Aambø 1 1504 Direktør Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Bjarne Sandanger 1 1514 Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Einar Boneng jr. 1 1620 Disponent Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Arnold Nygaard 1 1870 Disponent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Karl M. Thuestad 1 1103 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Sigmund Skilbrei 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1962 1984
1984 Vanlig medlem John Sætre 1 1201 Markedsdirektør Av departement 1962 1984
1984 Vanlig medlem Otto Benjaminson 1 1224 Fisker Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Anita Løkeland 2 1428 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Arnold Nygaard 1 1870 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kirsten Elnæs Aaby 2 219 Kontorsjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Sigurd C. Bowitz 1 1103 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Dan Viggo Aarsand 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Sverre Sæther 1 1601 Salgsassistent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Jacob Kjos-Hansen 1 1601 Produksjonssjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Alf Henriksen 1 1902 Soussjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Karl M. Thuestad 1 1103 Disponent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Otto Benjaminson 1 1224 Fisker Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Kirsten Elnæs Aaby 2 219 Kontorsjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Sigurd C. Bowitz 1 1103 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Dan Viggo Aarsand 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jacob Kjos-Hansen 1 1601 Produksjonssjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Alf Henriksen 1 1902 Soussjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Fagsjef Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Karl M. Thuestad 1 1103 Disponent Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Sigmund Skilbrei 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1962 1986
1986 Vanlig medlem John Sætre 1 1201 Markedsdirektør Av departement 1962 1986
1986 Vanlig medlem Otto Benjaminson 1 1224 Fisker Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Anita Løkeland 2 1428 Disponent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Arnold Nygaard 1 1870 Disponent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Kirsten Elnæs Aaby 2 219 Kontorsjef Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Sigurd C. Bowitz 1 1103 Direktør Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Dan Viggo Aarsand 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Sverre Sæther 1 1601 Salgsassistent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Jacob Kjos-Hansen 1 1601 Produksjonssjef Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Kjell Sundberg 1 1870 Disponent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Alf Henriksen 1 1902 Soussjef Av departement 1984 1986
1987 Vanlig medlem Heine Blokhus 1 1201 Sjefsinspektør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Walter Jacobsen 1 1201 Sjefsinspektør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Heine Blokhus 1 1201 Sjefsinspektør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Walter Jacobsen 1 1201 Sjefsinspektør Av departement 1987