Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser
Utvalgsnummer: 10038000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 27.06.1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal skaffe oversikt over det konkrete arbeidet som i dag finner sted innen ressurskartlegging, produksjonsutvikling og markedsbearbeiding, og gi en oversikt over hvordan dette er finansiert. Utvalget skal videre utrede og foreslå tiltak som kan
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 7 0 3 32000
1981 Fiskeridepartementet 7 6 6 99330
1982 Fiskeridepartementet 0 0 8 135786 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Anders Bjørn Voldnes 1 220 Underdirektør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestformann 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ja. Holst 1 301 Soussjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Inger Koppernæs 2 1504 Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kåre Mikalsen 1 1871 Pensjonist I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Karl-Wilhelm Sirkka 1 1902 Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Terje Strøm 1 1902 Forskningssjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Øyvind Lie 1 301 I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Lars Rotnes 1 301 Direktør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Sekretær I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Trygve Holmefjord 1 1241 Fisker I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Jacob N. Christensen 1 1901 I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Bodil Richardsen 2 1902 Diponent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Øyvind Lie 1 301 I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Lars Rotnes 1 301 Direktør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Sekretær I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Trygve Holmefjord 1 1241 Fisker I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Jacob N. Christensen 1 1901 I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Bodil Richardsen 2 1902 Diponent I statsråd