A-paktutvalget. Interdepartementalt utvalg til å samordne departementenes virksomhet i samband med Atlanterhavspakten.

Denne siden viser opplysninger om utvalget "A-paktutvalget. Interdepartementalt utvalg til å samordne departementenes virksomhet i samband med Atlanterhavspakten." fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: A-paktutvalget. Interdepartementalt utvalg til å samordne departementenes virksomhet i samband med Atlanterhavspakten.
Utvalgsnummer: 1004000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1952
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 14.03.1952 ved kongelig resolusjon i henhold til supplert ved kgl.res. av 5. mars 1954.
Mandat:
Utvalgets mandat er å samordne departementenes virksomhet i samband med Norges deltakelse i Atlanterhavspakten og virke som rådgivende or for de ansvarlige myndigheter.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 8 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 8 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Torbjørn K. Christiansen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1980 Medlem og sekretær Vidar Wikberg 1 301 Byråsjef Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Arne Syvertsen 1 219 Underdirektør Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Eivind Berg 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement
1980 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1980 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Helge S. Omreng 1 301 Oberst Av departement 1975
1981 Leder Erik Chr. Selmer 1 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Leder Tom E. Vraalsen 1 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Medlem og sekretær Vidar Wikberg 1 301 Byråsjef Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Arne Syvertsen 1 219 Underdirektør Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement
1981 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1981 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Per Johannesen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981