Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt
Utvalgsnummer: 10044000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 08.01.1982 ved kongelig resolusjon i henhold til Stortingsvedtak (kfr. innst. S. nr. 231 (1980-81)).
Mandat:
- Instituttets virksomhet og drift - Langtidsprogram budsjett, regnskap - Drøfte instituttets faglige virksomhet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Fiskeridepartementet 7 0 2 18683 Annen instans
1983 Fiskeridepartementet 7 0 2 43549 Annen instans
1984 Fiskeridepartementet 7 0 1 19353 Annen instans
1985 Fiskeridepartementet 7 0 0 0 Annen instans
1986 Fiskeridepartementet 7 0 2 37296 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 7 0 2 41000
1988 Fiskeridepartementet 7 0 2 44000
1989 Fiskeridepartementet 7 0 1 5103
1990 Fiskeridepartementet 7 0 1 1
1991 Fiskeridepartementet 7 0 0 0
1992 Fiskeridepartementet 7 0 0 0
1993 Fiskeridepartementet 7 0 1 22452
1994 Fiskeridepartementet 7 0 2 40000
1995 Fiskeridepartementet 7 0 2 20000
1996 Fiskeridepartementet 7 0 2 23000
1997 Fiskeridepartementet 7 0 0 0
2002 Fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Jan Raa 1 1902 Professor I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Marit Eggen Øgrim 2 301 Kostholdleder I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Underdirektør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Sigmund Skilbrei 1 1201 Avdelingsdirektø I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Torbjørg Pedersen 2 1941 Regnskapssjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Asmund Ekern 1 214 Professor I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Marit E. Christiansen 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Tore Riise 1 301 Konsulent I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Per Aarsland 1 1101 Disponent I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Edith Totland 2 1201 Førstesekretær I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Torbjørn Sandnes 1 1859 I statsråd 1982 1982
1983 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Underdirektør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 301 Byråsjef I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Kåre Julshamn 1 1201 Forsker Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Tore Riise 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Jan Rune Holmedal 1 1201 Laboratorieassist I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Forsker I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Kåre Julshamn 1 1201 Forsker Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Tore Riise 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Jan Rune Holmedal 1 1201 Laboratorieassist I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør (Fu I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Kåre Julshamn 1 1201 Forsker Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Tore Riise 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Jan Rune Holmedal 1 1201 Laboratorieassist I statsråd 1983
1986 Leder Jan Raa 1 1902 Professor Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Amanuensis Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Kåre Julshamn 1 1201 Forsker Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Jan Rune Holmedal 1 1201 Laboratorieassist Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Torbjørn Sandnes 1 1859 Disponent Av departement 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Marit E. Christiansen 2 219 Professor Av departement 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Jan Ivar Pedersen 1 219 Professor Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Tore Riise 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1982
1986 Vanlig varamedlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Edith Totland 2 1201 Konsulent Av departement 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent
1987 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Amanuensis Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Jan Rune Holmedal 1 1201 Laboratorieassi Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Jan Ivar Pedersen 1 219 Professor Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent
1988 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Amanuensis Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Jan Rune Holmedal 1 1201 Laboratorieassi Av departement 1983
1988 Vanlig varamedlem Jan Ivar Pedersen 1 219 Professor Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent
1989 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Amanuensis Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Nils Skjerve 1 1201 Førstelaborant Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Jan Ivar Pedersen 1 219 Professor Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Einar Lied 1 1201 Forsker Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Rolf Jentoft. 1 1860 Disponent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent
1990 Andre tilknyttede personer Øyvind Lie 1 1201 Forsker Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Nils Skjerve 1 1201 Førstelaborant Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Jan Ivar Pedersen 1 219 Professor Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Tore Riise 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Einar Lied 1 1201 Forsker Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Rolf Jentoft. 1 1860 Disponent Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent
1991 Andre tilknyttede personer Øyvind Lie 1 1201 Forsker Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1991 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1991 Vanlig medlem Nils Skjerve 1 1201 Førstelaborant Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Jan Ivar Pedersen 1 219 Professor Av departement 1986
1991 Vanlig varamedlem Tore Riise 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Rolf Jentoft. 1 1860 Disponent Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent
1992 Andre tilknyttede personer Øyvind Lie 1 1201 Forsker Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1992 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1992 Vanlig medlem Nils Skjerve 1 1201 Førstelaborant Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Jan Ivar Pedersen 1 219 Professor Av departement 1986
1992 Vanlig varamedlem Tore Riise 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Rolf Jentoft. 1 1860 Disponent Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent
1993 Leder Johannes Opstvedt 1 1201 Forskningssjef Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Knut Sverdrup 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1993 Vanlig medlem Kerstin Trygg 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1993 Vanlig medlem Bergljot Strømm Svendsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Professor Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Nils Skjerve 1 1201 Førstelaborant Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Kjartan Sandnes 1 1201 Forsker Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Anne Naas Strømsnes 2 1554 Kvalitetsleder Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Øystein Pettersen 1 1902 Salgssjef Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Jan Ivar Pedersen 1 219 Professor Av departement 1986
1993 Vanlig varamedlem Tore Riise 1 301 Underdirektør Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Christian Drevon 1 301 Professor Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Johnny Helge Didriksen 1 301 Ridgiver Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Gunnar W. Iversen 1 1201 Ass. Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Øyvind Lie 1 1201 Forsker Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Mette Helseth 2 1556 Prosjektleder Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Rolf Jentoft. 1 1860 Disponent Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Edel O. Elvevoll 2 1902 Senterleder Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent
1994 Leder Johannes Opstvedt 1 1201 Forskningssjef Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Bergljot Strømm Svendsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Professor Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Kjartan Sandnes 1 1201 Forsker Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Anne Naas Strømsnes 2 1554 Kvalitetsleder Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Øystein Pettersen 1 1902 Salgssjef Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Christian Drevon 1 301 Professor Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Johnny Helge Didriksen 1 301 Rådgiver Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Gunnar W. Iversen 1 1201 Ass Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Øyvind Lie 1 1201 Forsker Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Mette Helseth 2 1556 Prosjektleder Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Edel O. Elvevoll 2 1902 Senterleder Av departement 1993
1995 Leder Johannes Opstvedt 1 1201 Forskningssjef Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Bergljot Strømm Svendsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Professor Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Kari Bjørbæk 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Kjartan Sandnes 1 1201 Forsker Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Anne Naas Strømsnes 2 1554 Kvalitetsleder Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Øystein Pettersen 1 1902 Salgssjef Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Christian Drevon 1 301 Professor Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Andreas Stokseth 1 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Gunnar W. Iversen 1 1201 Ass. Direktør Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Øyvind Lie 1 1201 Forsker Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Mette Helseth 2 1556 Prosjektleder Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Edel O. Elvevoll 2 1902 Forskningssjef Av departement 1993
1996 Leder Johannes Opstvedt 1 1201 Forskningssjef Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Professor Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Kari Bjørbæk 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Kjartan Sandnes 1 1201 Forsker Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Anne Naas Strømsnes 2 1554 Kvalitetsleder Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Kristin Ellingvåg 2 1554 Kvalitetsleder Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Øystein Pettersen 1 1902 Salgssjef Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Christian Drevon 1 301 Professor Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Andreas Stokseth 1 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Gunnar W. Iversen 1 1201 Ass. Direktør Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Øyvind Lie 1 1201 Forsker Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Rådgiver Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Mette Helseth 2 1556 Prosjektleder Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Edel Oddny Elvevoll 2 1902 Forskningssjef Av departement 1993
1997 Leder Johannes Opstvedt 1 1201 Forskningssjef Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Grete Botten 2 301 Professor Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Kari Bjørbæk 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Kjartan Sandnes 1 1201 Forsker Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Kristin Ellingvåg 2 1554 Kvalitetsleder Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Øystein Pettersen 1 1902 Salgssjef Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Christian Drevon 1 301 Professor Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Gunnar W. Iversen 1 1201 Ass. Direktør Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Øyvind Lie 1 1201 Forsker Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Rådgiver Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Mette Helseth 2 1556 Prosjektleder Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Edel Oddny Elvevoll 2 1902 Forskningssjef Av departement 1993
2002 Gunhild Kofoed Hølmer Professor
2002 Torbjørn Åsgård 214
2002 Astrid Nilsson 214 Forsker
2002 Agnar Halfdan Moe 301 Direktør
2002 Erling N. Christiansen 301 Professor
2002 Kirstin Færden 301 Seksjonsleder
2002 Bjarne Aalvik 1201 Avdelingsdirektør
2002 Livar Frøyland 1201 Forsker
2002 Gro-Ingunn Hemre 1201 Forsker
2002 Elin Kjørsvik 1601 Førsteamanuensis
2002 Ingebjørg Moe 1902 Konsulent
2002 Leder Åshild Krogdahl 301 Professor
2002 Nestleder Finn Hallingstad 1103 Prosjektdirektør