Velferdsråd for fiskere

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Velferdsråd for fiskere" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Velferdsråd for fiskere
Utvalgsnummer: 10045000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1968 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Rådet fører tilsyn med velferdsarbeidet. Fordeler de bevilgede midler til organisasjoner som driver velferdsarbeid for fiskere.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Fiskeridepartementet 5 5 1 5821 Annen instans
1985 Fiskeridepartementet 5 5 0 0 Annen instans
1986 Fiskeridepartementet 5 5 0 0 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 5 5 1 25000
1988 Fiskeridepartementet 5 5 1 5812
1989 Fiskeridepartementet 5 5 1 30000
1990 Fiskeridepartementet 5 5 1 50000
1991 Fiskeridepartementet 5 5 1 25000
1992 Fiskeridepartementet 5 5 0 0
1993 Fiskeridepartementet 5 5 1 16114
1994 Fiskeridepartementet 5 5 1 10554
1995 Fiskeridepartementet 5 5 1 10554
1996 Fiskeridepartementet 5 5 1 10411
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Leder Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1978 1984
1984 Vanlig medlem Bernt Midtbø 1 1201 Avdelingsformann Av departement 1968 1984
1984 Vanlig medlem Helene Stura 2 1201 Sekretær Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Magnar Rønstad 1 1601 Sekretær Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Kjartan Arctander 1 1860 Disponent Av departement 1968 1984
1984 Vanlig varamedlem Kaare Nødtvedt 1 1201 Generalsekretær Av departement 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Ass. Fiskeridirek Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Sekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsformann Av departement 1978 1984
1985 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Ass. Fiskeridirek Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Sekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 9953 Fiskeriråd Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Sekretær Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Viggo Jan Olsen 1 9953 Fiskeriråd Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Kjell Paulsen 1 1201 Avdelingsforman Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Torleif Paasche 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Odd Sverre Hove 1 1256 Generalsekretær Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Kjell Paulsen 1 1201 Avdelingsforman Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Torleif Paasche 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Odd Sverre Hove 1 1256 Generalsekretær Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1984
1990 Leder Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir Av departement 1978 1990
1990 Vanlig medlem Helene Stura 2 1201 Sekretær Av departement 1980 1990
1990 Vanlig medlem Kjell Paulsen 1 1201 Avdelingsforman Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Torleif Paasche 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Kjartan Arctander 1 1860 Disponent Av departement 1968 1990
1990 Vanlig varamedlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Asmund Remme 1 1201 Velferdssekretæ Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Odd Sverre Hove 1 1256 Generalsekretær Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper Av departement 1984
1990 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1984 1990
1990 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 1902 Nestleder Av departement 1978 1990
1991 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Asmund Remme 1 1201 Velferdssekretæ Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Asmund Remme 1 1201 Velferdssekretæ Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Konsulent Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Asmund Remme 1 1201 Velferdssekretæ Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Konsulent Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Asmund Remme 1 1201 Velferdssekretá Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Asmund Remme 1 1201 Velferdssekretæ Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker Av departement 1990
1996 Leder Sigbjørn Lomelde 1 1201 Kontorsjef Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1990
1996 Vanlig varamedlem Asmund Remme 1 1201 Velferdssekretæ Av departement 1990
1996 Vanlig varamedlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker Av departement 1990