Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet
Utvalgsnummer: 10046000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 23.10.1984 av Fiskeridepartementet i henhold til Fiskeridepartementets beslutning (m/ tilslutning av Regjeringen).
Mandat:
Arbeide med nasjonal handlingsplan for havbruksforskningen. Gi råd til forskningsråd og myndigheter om strategiske valg i dette arbeidet. Koordinere forskningsmiljøers innsats på området.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Fiskeridepartementet 8 0 0 0 Annen instans
1985 Fiskeridepartementet 8 0 9 243326 Annen instans
1986 Fiskeridepartementet 8 0 6 267209 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 8 0 8 297467
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Leder Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Christian Sommerfelt 1 301 Styreformann Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Erik Kjøs 1 415 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Havforsker Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Svein Vik-Mo 1 1266 Fiskeoppdretter Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Johannes Moe 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Arnfinn Langeland 1 1601 Kontorsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Jan Olafsen 1 1902 Førsteamanuensis Av departement 1984
1985 Leder Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Christian Sommerfelt 1 301 Fhv. Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Erik Kjøs 1 415 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Havforsker Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Svein Vik-Mo 1 1266 Fiskeoppdretter Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Johannes Moe 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Arnfinn Langeland 1 1601 Kontorsjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Jan Olafsen 1 1902 Førsteamanuensis Av departement 1984
1986 Leder Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Christian Sommerfelt 1 301 Styreformann Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Erik Kjøs 1 415 Sivilagronom Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Svein Vik-Mo 1 1266 Fiskeoppdretter Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Johannes Moe 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Arnfinn Langeland 1 1601 Kontorsjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Jan Olafsen 1 1902 Førsteamanuensis Av departement 1984
1987 Leder Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Christian Sommerfelt 1 301 Styreformann Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Erik Kjøs 1 415 Sivilagronom Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Direktør Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Svein Vik-Mo 1 1266 Fiskeoppdretter Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Johannes Moe 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Arnfinn Langeland 1 1601 Kontorsjef Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Jan Olafsen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1984