Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v.

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v." fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v.
Utvalgsnummer: 10048000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 06.03.1987 ved kongelig resolusjon
Tidsfrist: 1989
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Fiskeridepartementet 14 0 3 17665
1988 Fiskeridepartementet 14 0 8 146685
1989 Fiskeridepartementet 14 0 8 334000
1990 Fiskeridepartementet 14 0 5 353637
1991 Fiskeridepartementet 14 0 2 58721
1992 Fiskeridepartementet 14 0 0 0
1993 Fiskeridepartementet 14 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Leder Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Randi Alkem Andresen 2 219 Kontorsjef I statsråd
1987 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat I statsråd
1987 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør I statsråd
1987 Vanlig medlem Marit Myklevold 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Hallvard Lerøy jr. 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 1504 Disponent I statsråd
1987 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fiskeskipper I statsråd
1987 Vanlig medlem Kjell Hastad 1 1902 Ass. Direktør I statsråd
1987 Vanlig medlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør I statsråd
1987 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Per Alf Andersen 1 1902 Sekretær I statsråd 1987
1988 Leder Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Randi Alkem Andresen 2 219 Kontorsjef I statsråd
1988 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat I statsråd
1988 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør I statsråd
1988 Vanlig medlem Marit Myklevold 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Hallvard Lerøy jr. 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 1504 Disponent I statsråd
1988 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fiskeskipper I statsråd
1988 Vanlig medlem Kjell Hastad 1 1902 Ass. Direktør I statsråd
1988 Vanlig medlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør I statsråd
1988 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Per Alf Andersen 1 1902 Sekretær I statsråd 1987
1989 Leder Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Randi Alkem Andresen 2 219 Kontorsjef I statsråd
1989 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat I statsråd
1989 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd
1989 Vanlig medlem Marit Myklevold 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Hallvard Lerøy jr. 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 1504 Disponent I statsråd
1989 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Formann I statsråd
1989 Vanlig medlem Pål Kriuger 1 1866 Adm. Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Kjell Hastad 1 1902 Ass. Direktør I statsråd
1989 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Per Alf Andersen 1 1902 Sekretær I statsråd 1987
1990 Leder Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsleder Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd
1990 Vanlig medlem Randi Alkem Andresen 2 219 Kontorsjef I statsråd
1990 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat I statsråd
1990 Vanlig medlem Marit Myklevold 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Hallvard Lerøy jr. 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 1504 Disponent I statsråd
1990 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Formann I statsråd
1990 Vanlig medlem Kjell Hastad 1 1902 Ass. Direktør I statsråd
1990 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør Av departement 1990
1991 Leder Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsleder Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Randi Alkem Andresen 2 219 Kontorsjef I statsråd
1991 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat I statsråd
1991 Vanlig medlem Marit Myklevold 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Hallvard Lerøy jr. 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 1504 Disponent I statsråd
1991 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Formann I statsråd
1991 Vanlig medlem Kjell Hastad 1 1902 Ass. Direktør I statsråd
1991 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør Av departement 1990
1992 Leder Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann I statsråd 1987
1992 Sekretær, ikke medlem Gunnar De Capua 1 301 Rådgiver Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsleder Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Randi Alkem Andresen 2 219 Kontorsjef I statsråd
1992 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat I statsråd
1992 Vanlig medlem Marit Myklevold 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1987
1992 Vanlig medlem Per Alf Andersen 1 301 Bedriftsrådgive Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Hallvard Lerøy jr. 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1987
1992 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 1504 Disponent I statsråd
1992 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1987
1992 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1987
1992 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Formann I statsråd
1992 Vanlig medlem Kjell Hastad 1 1902 Ass. Direktør I statsråd
1992 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1987
1992 Vanlig medlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør Av departement 1990
1993 Leder Einar H. Moxnes 1 1601 Fylkesmann I statsråd 1987
1993 Sekretær, ikke medlem Gunnar De Capua 1 301 Ridgiver Av departement 1987
1993 Vanlig medlem Randi Alkem Andresen 2 219 Soussjef I statsråd
1993 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat I statsråd
1993 Vanlig medlem Marit Myklevold 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1987
1993 Vanlig medlem Per Alf Andersen 1 301 Bedriftsridgive Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Hallvard Lerøy jr. 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1987
1993 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 1504 Disponent I statsråd
1993 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1987
1993 Vanlig medlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1987
1993 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Formann I statsråd
1993 Vanlig medlem Kjell Hastad 1 1902 Ass. Direktør I statsråd
1993 Vanlig medlem Svein Albrekt Krane 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1987
1993 Vanlig medlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør Av departement 1990