Styret for Havforskningsinstituttet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Havforskningsinstituttet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Havforskningsinstituttet
Utvalgsnummer: 10049000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 30. juni 1989
Mandat:
- påse at instituttets virksomhet utføres i overensstemmelse med vedtektene og innenfor fastsatte budsjettrammer - ha ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av langtids- og virksomhetsplaner - prioritere mellom instituttets hovedoppgaver og samordne i f
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Fiskeridepartementet 9 9 2 70000
1990 Fiskeridepartementet 9 9 0 0
1991 Fiskeridepartementet 9 9 5 340000
1992 Fiskeridepartementet 9 9 0 0
1993 Fiskeridepartementet 9 9 5 441008
1994 Fiskeridepartementet 9 9 6 703000
1995 Fiskeridepartementet 9 9 6 203000
1996 Fiskeridepartementet 9 9 6 527000
1997 Fiskeridepartementet 9 9 6 546148
2002 Fiskeridepartementet 6 800000
2003 Fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1989
1989 Nestleder Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Merete Johannessen 2 219 Forskningssjef I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Svein Arnholt Iversen 1 1201 Forsker I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Gunnvor Orlaug Farstad 2 1201 Konsulent I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Øyvind Mårvik 1 1749 Fisker I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Pål Kriuger 1 1866 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Svein Rolf Sundby 1 1201 Forsker I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Roy-Goodwin Heggholmen 1 1247 Konsulent I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Fiskeindustriar I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Magne Haakstad 1 1804 Undervisningsle I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Karl Baadsvik 1 1866 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Astri Elisabeth Pestalozzi 2 2003 Førstekonsulent I statsråd 1989
1989 Varamedlem og nestleder Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1989
1990 Leder Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1989
1990 Nestleder Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Merete Johannessen 2 219 Forskningssjef I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Svein Arnholt Iversen 1 1201 Forsker I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Gunnvor Orlaug Farstad 2 1201 Konsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Øyvind Mårvik 1 1749 Fisker I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Pål Kriuger 1 1866 Adm. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Svein Rolf Sundby 1 1201 Forsker I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Roy-Goodwin Heggholmen 1 1247 Konsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Fiskeindustriar I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Magne Haakstad 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Karl Baadsvik 1 1866 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Astri Elisabeth Pestalozzi 2 2003 Førstekonsulent I statsråd 1989
1990 Varamedlem og nestleder Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1989
1991 Leder Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1989
1991 Nestleder Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Merete Johannessen 2 219 Forskningssjef I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Svein Arnholt Iversen 1 1201 Forsker I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Gunnvor Orlaug Farstad 2 1201 Konsulent I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Øyvind Mårvik 1 1749 Fisker I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Pål Kriuger 1 1866 Adm. Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Svein Rolf Sundby 1 1201 Forsker I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Roy-Goodwin Heggholmen 1 1247 Konsulent I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Fiskeindustriar I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Karl Baadsvik 1 1601 Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Magne Haakstad 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Astri Elisabeth Pestalozzi 2 2003 Førstekonsulent I statsråd 1989
1991 Varamedlem og nestleder Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1989
1992 Leder Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1989
1992 Nestleder Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Merete Johannessen 2 219 Ass. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Svein Arnholt Iversen 1 1201 Forsker I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Gunnvor Orlaug Farstad 2 1201 Konsulent I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Øyvind Mårvik 1 1749 Fisker I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Pål Kriuger 1 1866 Adm. Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Svein Rolf Sundby 1 1201 Forsker I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Roy-Goodwin Heggholmen 1 1247 Konsulent I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Fiskeindustriar I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Karl Baadsvik 1 1601 Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Magne Haakstad 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Astri Elisabeth Pestalozzi 2 2003 Førstekonsulent I statsråd 1989
1992 Varamedlem og nestleder Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1989
1993 Leder Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1989
1993 Nestleder Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør I statsråd 1989
1993 Vanlig medlem Merete Johannessen 2 219 Ass. Direktør I statsråd 1989
1993 Vanlig medlem Svein Arnholt Iversen 1 1201 Forsker I statsråd 1989
1993 Vanlig medlem Gunnvor Orlaug Farstad 2 1201 Konsulent I statsråd 1989
1993 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1989
1993 Vanlig medlem Øyvind Mårvik 1 1749 Fisker I statsråd 1989
1993 Vanlig medlem Pål Kriuger 1 1866 Adm. Direktør I statsråd 1989
1993 Vanlig medlem Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Svein Rolf Sundby 1 1201 Forsker I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Roy-Goodwin Heggholmen 1 1247 Konsulent I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Produksjonsarbe I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Karl Baadsvik 1 1601 Direktør I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Vigdis Harsvik 2 1601 Seksjonsleder I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Magne Haakstad 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Astri Elisabeth Pestalozzi 2 2003 Førstekonsulent I statsråd 1989
1993 Varamedlem og nestleder Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir I statsråd 1989
1994 Leder Jørn Krog 1 1601 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1994 Nestleder Oddrunn Pettersen 2 2024 Sekretariatsled Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Merete Johannessen 2 219 Ass Direktør Av departement 1989 1994
1994 Vanlig medlem Lilliann Andreassen 2 1201 Kvalitetsleder Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Trygve Gytre 1 1201 Forsker Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Tor Rødseth 1 1201 Professor Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Geir Dahle 1 1201 Forsker Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Åse Løva Pedersen 2 1201 Konsulent Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Knut Jørstad 1 1201 Programleder Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Roy-Goodwin Heggholmen 1 1247 Konsulent Av departement 1989 1994
1994 Vanlig varamedlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Produksjonsarbe I statsråd 1989
1994 Vanlig varamedlem Karl Baadsvik 1 1601 Direktør I statsråd 1989
1994 Vanlig varamedlem Marit Dille 2 1751 Matfiskoppdrett Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Magne Haakstad 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1989
1994 Vanlig varamedlem Kristian Holst 1 1901 Direktør Av departement 1993
1995 Andre tilknyttede personer Åse Løva Pedersen 2 1201 Førstekonsulent Av departement 1994 1995
1995 Andre tilknyttede personer Askjell Raknes 1 1201 Avdelingsingeni Av departement 1995
1995 Leder Jørn Krog 1 1601 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1995 Nestleder Oddrunn Pettersen 2 2024 Sekretariatsled Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Lilliann Andreassen 2 1201 Kvalitetsleder Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Trygve Gytre 1 1201 Forsker Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Magnus Einar Johannessen 1 1247 Prosjektleder Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Tor Rødseth 1 1201 Professor Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Geir Dahle 1 1201 Forsker Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Knut Jørstad 1 1201 Programleder Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Grethe Aagaard Kuhnle 2 1201 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Produksjonsarbe I statsråd 1989
1995 Vanlig varamedlem Karl Baadsvik 1 1601 Direktør I statsråd 1989
1995 Vanlig varamedlem Marit Dille 2 1751 Matfiskoppdrett Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Magne Haakstad 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1989
1995 Vanlig varamedlem Kristian Holst 1 1901 Direktør Av departement 1993
1996 Andre tilknyttede personer Askjell Raknes 1 1201 Avdelingsingeni Av departement 1995
1996 Leder Jørn Krog 1 1601 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1996 Nestleder Oddrunn Pettersen 2 2024 Sekretariatsled Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Lilliann Andreassen 2 1201 Kvalitetsleder Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Peter Gullestad 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Magnus Johannessen 1 1247 Prosjektleder Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Tor Rødseth 1 1201 Professor Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Grethe Aagaard Kuhnle 2 1201 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Produksjonsarbe I statsråd 1989
1996 Vanlig varamedlem Karl Baadsvik 1 1601 Direktør I statsråd 1989
1996 Vanlig varamedlem Marit Dille 2 1751 Matfiskoppdrett Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Magne Haakstad 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1989
1996 Vanlig varamedlem Kristian Holst 1 1901 Direktør Av departement 1993
1997 Andre tilknyttede personer Askjell Raknes 1 1201 Avdelingsingeni Av departement 1995
1997 Leder Jørn Krog 1 1601 Avdelingsdirekt Av departement 1993 1997
1997 Nestleder Oddrunn Pettersen 2 2024 Sekretariatsled Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Lilliann Andreassen 2 1201 Kvalitetsleder Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Peter Gullestad 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Magnus Johannessen 1 1247 Prosjektleder Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Tor Rødseth 1 1201 Professor Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Grethe Aagaard Kuhnle 2 1201 Underdirektør Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Produksjonsarbe I statsråd 1989
1997 Vanlig varamedlem Karl Baadsvik 1 1601 Direktør I statsråd 1989
1997 Vanlig varamedlem Marit Dille 2 1751 Matfiskoppdrett Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Magne Haakstad 1 1804 Høgskoledosent I statsråd 1989
1997 Vanlig varamedlem Kristian Holst 1 1901 Direktør Av departement 1993
2002 Alf Håkon Hoel Førsteamanuensis
2002 Jens Malvin Skei 228 Professor Ii
2002 Kjell Bakkeplass 1201 Avdelingsingeniør
2002 Marit Solberg 1201 Direktør
2002 Peter A. Gullestad 1201 Fiskeridirektør
2002 Einar Svendsen 1201 Forsker
2002 Elen Hals 1201 Kontorsjef
2002 Grethe Aagaard Kuhnle 1201 Underdirektør
2002 Leif Austgulen 1201 Verksmester
2002 Harald Gjøsæter 1247 Forsker
2002 Kathrine Michalsen 1247 Forsker
2002 Eva Toril Strand 1554 Fiskebåtreder
2002 Randi Eidsmo Reinertsen 1601 Professor
2002 Heidi Johansen 1902 Prosjektdirektør
2002 Knut Werner Hansen 1936 Fisker
2002 Leder Leiv Grønnevet 1504 Banksjef
2002 Nestleder Heidi Meland 1838 Daglig Leder
2003 Kjell Bakkeplass Avdelingsingeniør
2003 Marit Solberg Direktør
2003 Knut Werner Hansen Fisker
2003 Eva Toril Strand Fisker
2003 Peter A. Gullestad Fiskeridirektør
2003 Harald Gjøsæter Forsker
2003 Kathrine Michalsen Forsker
2003 Einar Svendsen Forsker
2003 Alf Håkon Hoel Førsteamanuensis
2003 Elen Hals Kontorsjef
2003 Randi Eidsmo Reinertsen Professor
2003 Jens Malvin Skei Professor Ii
2003 Heidi Johansen Prosjektdirektør
2003 Grethe Aagaard Kuhnle Underdirektør
2003 Leif Austgulen Verksmester
2003 Leder Leiv Grønnevet Banksjef
2003 Nestleder Heidi Meland Daglig Leder