Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD)
Utvalgsnummer: 1010000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 25.10.1968 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Etter instruks av 11. mai 1977 har styret vært ansvarlig for Direktoratets ledelse, og har med UD's godkjennelse fastsatt instruks for Direktoratets direktør og arbeidsreglement for Direktoratet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 9 0 12 147000
1981 Utenriksdepartementet 9 3 12 190000
1982 Utenriksdepartementet 9 3 12 312367 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 9 3 5 4963 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ole Myrvoll 1 1201 Professor I statsråd 1977
1980 Nestleder Leif Haraldseth 1 602 Nestformann I statsråd 1975
1980 Nestleder Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent I statsråd 1968
1980 Vanlig medlem Liv Nordhaug 2 103 Lærer I statsråd 1977 1981
1980 Vanlig medlem Olaug Ubøe 2 130 Assisterende Overlege I statsråd 1977 1981
1980 Vanlig medlem Arne Arnesen 1 301 Direktør I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Paal Bog 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Kjell Magne Fredheim 1 402 Stortingsrepresentant I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Sverre Walter Rostoft jr. 1 1001 Administrerende Direktør I statsråd 1972
1980 Vanlig varamedlem Johanne Amble 2 219 Spesiallærer I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Just Faaland 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1977 1981
1980 Vanlig varamedlem Britta Johansen 2 2022 Konsulent I statsråd 1977 1981
1981 Leder Ole Myrvoll 1 1201 Professor I statsråd 1977
1981 Nestleder Leif Haraldseth 1 602 Nestformann I statsråd 1975
1981 Nestleder Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent I statsråd 1968
1981 Vanlig medlem Liv Nordhaug 2 103 Lærer I statsråd 1977 1981
1981 Vanlig medlem Olaug Ubøe 2 130 Assisterende Overlege I statsråd 1977 1981
1981 Vanlig medlem Arne Arnesen 1 301 Direktør I statsråd 1975
1981 Vanlig medlem Rudolf Lindboe 1 301 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Paal Bog 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1975
1981 Vanlig medlem Odd Lien 1 1001 Stortingsrepresentant I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Johanne Amble 2 219 Spesiallærer I statsråd 1977
1981 Vanlig varamedlem Just Faaland 1 1201 Forskningssjef I statsråd 1977 1981
1981 Vanlig varamedlem Britta Johansen 2 2022 Konsulent I statsråd 1977 1981
1982 Vanlig medlem Tormod Petter Svennevig 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Borger A. Lenth 1 301 Direktør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Borger A. Lenth 1 219 Spesialrådgiver I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Rudolf Lindboe 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Odd Lien 1 1001 Redaktør I statsråd 1981