Rådet for Norges-informasjon

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Norges-informasjon" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Norges-informasjon
Utvalgsnummer: 1016000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1969
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 05.12.1969 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet har som oppgave å samordne norsk opplysningsarbeid overfor utlandet, og tjener som et forum for meningsutveksling om slikt arbeid. Rådet skal samtidig være rådgivende organ for Regjeringen i slike spørsmål.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 26 0 9 0 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 32 30 3 45000 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 32 31 8 46408 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 32 31 7 35786 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 32 31 11 44581 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 32 31 2 0 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 15 14 4 43404 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 15 14 11 43626
1988 Utenriksdepartementet 15 14 8 44208
1989 Utenriksdepartementet 16 12 2 42032
1990 Utenriksdepartementet 16 12 2 1
1991 Utenriksdepartementet 16 12 0 0
1992 Utenriksdepartementet 9 8 1 2181
1993 Utenriksdepartementet 9 8 1 1723
1994 Utenriksdepartementet 10 9 2 5412
1995 Utenriksdepartementet 10 9 0 0
1996 Utenriksdepartementet 10 9 2 1380
1997 Utenriksdepartementet 10 9 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Kjell Colding 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1980 Medlem og sekretær Arne Enderud 1 301 Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Liv Kielland 2 219 Kontorsjef Av departement 1974 1981
1980 Vanlig medlem Anna Bale 2 219 Reiselivsdirektør Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Ulf F. Berg 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 219 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Aase Dybing 2 219 Informasjonssekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Gundel Krauss Dahl 2 219 Redaksjonssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ivar Johansen 1 219 Sjefredaktør Av departement 1980 1981
1980 Vanlig medlem Kaare Westberg 1 220 Informasjonssjef Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Geoffrey K. Ward 1 220 Ass.Generalsekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Odd Kjell Skjegstad 1 231 Leder Av departement 1976 1981
1980 Vanlig medlem Trond Wold 1 235 Informasjonssekretær Av departement 1979 1981
1980 Vanlig medlem Egil Helle 1 301 Informasjonssekretær 1981
1980 Vanlig medlem Gunnar Jerman 1 301 Direktør Av departement 1969
1980 Vanlig medlem Just Muus-Falck 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1971 1980
1980 Vanlig medlem Gunnar Skuggedal 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Halldor Heldal 1 301 Underdirektør Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Oddvar Erikstad 1 301 Informasjonssjef Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Jan Erik Johannesen 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Margaretha Østern 2 301 Byråsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Marit Graff Hagen 2 301 Informasjonssekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Richard Trælnes 1 301 Informasjonssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bjørn Bjørhovde 1 301 Informasjonssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Hans Christian Adrian 1 301 Redaktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Helge Loland 1 602 Informasjonssekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bjørn Segrov 1 703 Informasjonssekretær Av departement 1979 1980
1980 Vanlig varamedlem Johan Hillestad Iversen 1 217 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kari Moxness 2 219 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Signe Siebke 2 219 Pressesekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Else-Marie Gehrken 2 219 Sjefskonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Lars Buer 1 230 Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Marit Sætre 2 301 Informasjonssekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Svanhild Bakke Haraldsen 2 301 Sekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sverre Smeland 1 301 Sjefssekretær Av departement 1969
1980 Vanlig varamedlem Tomas Øvergaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Inger Walker 2 301 Avdelingssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Randi Dey 2 301 Avdelingssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Inger Johanne Øgland 2 301 Bibliotekar Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Harald A. Sommernes 1 301 Byråsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Berit Klemetsen 2 301 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Elisabeth Ramm 2 301 Husmor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kirsten Magnus 2 301 Informasjonskonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kari Westengen 2 301 Journalist Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Erik Aamot 1 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Gerd Evelyn Rødahl 2 301 Opplæringskonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Holøs 1 301 Redaktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Hersleb Walnum 1 628 Kontorsjef Av departement 1969 1980
1980 Vanlig varamedlem Dag Ørjansen 1 711 Byråsjef Av departement 1980 1980
1981 Leder Kjell Colding 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1981 Medlem og sekretær Arne Enderud 1 301 Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Reidar Skaug Høymork 1 0 Informasjonssjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Liv Kielland 2 219 Kontorsjef Av departement 1974 1981
1981 Vanlig medlem Ivar Johansen 1 219 Sjefredaktør Av departement 1980 1981
1981 Vanlig medlem Kaare Westberg 1 220 Informasjonssjef Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Odd Kjell Skjegstad 1 231 Leder Av departement 1976 1981
1981 Vanlig medlem Trond Wold 1 235 Informasjonssekretær Av departement 1979 1981
1981 Vanlig medlem Egil Helle 1 301 Informasjonssekretær 1981
1981 Vanlig medlem Gunnar Jerman 1 301 Direktør Av departement 1969
1981 Vanlig medlem Gunnar Skuggedal 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Halldor Heldal 1 301 Underdirektør Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Rønnaug Tveit 2 301 Informasjonsleder Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Mette Korsbakken 2 301 Informasjonssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Thorstein Dreyer 1 301 Informasjonssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ivar B. Korsbakken 1 301 Informasjonssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Else Liv Herud 2 301 Personalsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anne K. Grimsrud 2 626 Førstesekretær Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Turid Berling Asbøll 2 102 Husmor Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Johan Hillestad Iversen 1 217 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Kari Moxness 2 219 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Karen Alette Melander 2 219 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tørres Sande 1 228 Organisasjonssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lars Buer 1 230 Sekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Marit Sætre 2 301 Informasjonssekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Svanhild Bakke Haraldsen 2 301 Sekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Sverre Smeland 1 301 Sjefssekretær Av departement 1969
1981 Vanlig varamedlem Tomas Øvergaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1976
1981 Vanlig varamedlem Irene Siguenza 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sissel Motzfeldt 2 301 Opplysningskonsulent Av departement 1981 1981
1982 Leder Knut Sverre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Kristen Ringvold 1 219 Avdelingsdirektø Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Sveinung Gjestrud 1 219 Informasjonssjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Tor Husby 1 627 Informasjonssekr Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Åse Tveiten 2 301 Informasjonssekr Av departement 1982 1982
1983 Leder Knut Sverre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Kristen Ringvold 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Rolf Støre 1 219 Informasjonssjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Terje Olsson 1 228 Informasjonssekre Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Rønnaug Tveit 2 301 Informasjonsleder Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Egil Helle 1 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Mette Korsbakken 2 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Thorstein Dreyer 1 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Ivar B. Korsbakken 1 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Reidar Skaug Høymork 1 301 Informasjonssjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Else Liv Herud 2 301 Personalsjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Johan Fr. Heyerdahl 1 301 Generalsekretær Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Anne K. Grimsrud 2 626 Førstesekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Tor Husby 1 627 Informasjonssekre Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Turid Berling Asbøll 2 102 Husmor Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Solveig Johansson 2 217 Informasjonssekre Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Karen Alette Melander 2 219 Byråsjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Kari Moxness 2 219 Underdirektør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Petter Th. Bagstevold 1 219 Markedsdirektør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Tørres Sande 1 228 Organisasjonssekr Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Lars Buer 1 230 Førstesekretær Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Elisabeth Ramm 2 301 Husmor Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Marit Sætre 2 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Irene Siguenza 2 301 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Sissel Motzfeldt 2 301 Opplysningskonsul Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Åse Tveiten 2 301 Informasjonssekre Av departement 1982
1984 Leder Knut Sverre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Kristen Ringvold 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Rolf Støre 1 219 Informasjonssjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Terje Olsson 1 228 Informasjonssekre Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Rønnaug Tveit 2 301 Informasjonsleder Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Egil Helle 1 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Mette Korsbakken 2 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Thorstein Dreyer 1 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Ivar B. Korsbakken 1 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Reidar Skaug Høymork 1 301 Informasjonssjef Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Else Liv Herud 2 301 Personalsjef Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Johan Fr. Heyerdahl 1 301 Generalsekretær Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Anne K. Grimsrud 2 626 Førstesekretær Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Tor Husby 1 627 Informasjonssekre Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Turid Berling Asbøll 2 102 Husmor Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Solveig Johansson 2 217 Informasjonssekre Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Karen Alette Melander 2 219 Byråsjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Kari Moxness 2 219 Underdirektør Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Petter Th. Bagstevold 1 219 Markedsdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Tørres Sande 1 228 Organisasjonssekr Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Byråsjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Marit Sætre 2 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Irene Siguenza 2 301 Konsulent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Sissel Motzfeldt 2 301 Opplysningskonsul Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Åse Tveiten 2 301 Informasjonssekre Av departement 1982
1985 Leder Knut Sverre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Kristen Ringvold 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Rolf Støre 1 219 Informasjonssjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Terje Olsson 1 228 Informasjonssekre Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Rønnaug Tveit 2 301 Informasjonsleder Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Egil Helle 1 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Mette Korsbakken 2 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Thorstein Dreyer 1 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Ivar B. Korsbakken 1 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Reidar Skaug Høymork 1 301 Informasjonssjef Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Else Liv Herud 2 301 Personalsjef Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Johan Fr. Heyerdahl 1 301 Generalsekretær Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Anne K. Grimsrud 2 626 Førstesekretær Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Tor Husby 1 627 Informasjonssekre Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Turid Berling Asbøll 2 102 Husmor Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Solveig Johansson 2 217 Informasjonssekre Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Karen Alette Melander 2 219 Byråsjef Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Kari Moxness 2 219 Underdirektør Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Petter Th. Bagstevold 1 219 Markedsdirektør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Tørres Sande 1 228 Organisasjonssekr Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Byråsjef Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Marit Sætre 2 301 Informasjonssekre Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Irene Siguenza 2 301 Konsulent Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Sissel Motzfeldt 2 301 Opplysningskonsul Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Åse Tveiten 2 301 Informasjonssekre Av departement 1982
1986 Leder Kari Gjesteby 2 301 Statssekretær Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Helge Lindberg 1 0 Regionsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem David Vikøren 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Hjørdis Ånestad Tiltnes 2 219 Journalist I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Tor Dagre 1 230 Redaktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Ronald Bye 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Kristian Øgrim 1 301 Programredaktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Karin Stoltenberg 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Arne Gunnarsjaa 1 301 Leder Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Per Ø. Grimstad 1 301 Statssekretær Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Tove Veierød 2 1901 Statssekretær Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Egil Torpmann-Hagen 1 301 Ass. Redaktør I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Departementsråd Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Lars Otto Wollum 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Erle Mostue Bugge 2 301 Journalist I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Per Holte 1 301 Markedsdirektør I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Sigrid Torjusson 2 301 Programsekretær I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Leif-Helge Salomonsen 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Eva Granheim 2 402 Journalist I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Paal-Helge Haugen 1 1017 Forfatter I statsråd 1985
1987 Leder Kari Gjesteby 2 301 Statssekretær Av departement 1986
1987 Nestleder John Bjørnebye 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem David Vikøren 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Hjørdis Ånestad Tiltnes 2 219 Journalist I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Tor Dagre 1 230 Redaktør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Ronald Bye 1 301 Direktør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Erle Mostue Bugge 2 301 Journalist I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Kristian Øgrim 1 301 Programredaktør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Karin Stoltenberg 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Arne Gunnarsjaa 1 301 Leder Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Helge Lindberg 1 301 Regionsjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Per Ø. Grimstad 1 301 Statssekretær Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Tove Veierød 2 1901 Statssekretær Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Departementsråd Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Lars Otto Wollum 1 301 Informasjonssje I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Per Holte 1 301 Markedsdirektør I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Sigrid Torjusson 2 301 Programsekretær I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Leif-Helge Salomonsen 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Eva Granheim 2 402 Journalist I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Helge Loland 1 602 Redaktør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Paal-Helge Haugen 1 1017 Forfatter I statsråd 1985
1988 Leder Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær Av departement 1988
1988 Nestleder John Bjørnebye 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Statssekretær Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Ragnvald Berggrav 1 138 Redaktør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem David Vikøren 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Hjørdis Ånestad Tiltnes 2 219 Journalist I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Erle Mostue Bugge 2 301 Journalist I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Kristian Øgrim 1 301 Programredaktør I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Helge Lindberg 1 301 Regionsjef Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Karin Stoltenberg 2 301 Statssekretær Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Torbjørn Frøysnes 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Lars Otto Wollum 1 301 Informasjonssje I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Per Holte 1 301 Markedsdirektør I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Sigrid Torjusson 2 301 Programsekretær I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Arild Isegg 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Aase Dybing 2 301 Informasjonsled Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tore Nordvik 1 301 Musiker Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Eva Granheim 2 402 Journalist I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Helge Loland 1 602 Redaktør Av departement 1987
1989 Leder Knut Vollebæk 1 301 Statssekretær Av departement 1988 1989
1989 Leder Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Medlem og sekretær Kari Hovik 2 301 Førstesekretær Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Ragnvald Berggrav 1 138 Redaktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kjetil A. Flatin 1 216 Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem David Vikøren 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1985
1989 Vanlig medlem Magne Nedregård 1 220 Informasjonssje Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Lars Otto Wollum 1 301 Informasjonssje Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Sigrid Torjusson 2 301 Programsekretær I statsråd 1985 1989
1989 Vanlig medlem Torbjørn Frøysnes 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Arild Isegg 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Gaute Egeberg 1 301 Fagsjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Elisabeth Holte 2 301 Journalist Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Diderik Børstin Schnitler 1 705 Statssekretær Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Harald Synnes 1 1001 Statssekretær Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Øivind Hansen 1 104 Informasjonssek Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Margaretha Østern 2 301 Byråsjef Av departement 1980
1989 Vanlig varamedlem Per Holte 1 301 Markedsdirektør I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Aase Dybing 2 301 Informasjonsled Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Tore Nordvik 1 301 Musiker Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Jan Dietz 1 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Poul Henrik Poulsson 1 301 Pressetalsmann Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Programsekretær Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Wenche Rud 2 301 Redaktør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Helge Loland 1 602 Redaktør Av departement 1987
1990 Leder Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Leder Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær Av departement 1990
1990 Medlem og sekretær Kari Hovik 2 301 Førstesekretær Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Ragnvald Berggrav 1 138 Redaktør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Toralf Lønnerusten 1 214 Landskapsarkite Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Kjetil A. Flatin 1 216 Direktør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem David Vikøren 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1985
1990 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Statssekretær Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Magne Nedregård 1 220 Informasjonssje Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Torbjørn Frøysnes 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Arild Isegg 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Elisabeth Holte 2 301 Journalist Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Anne Margrete Tellefsen 2 301 Statssekretær Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Viseadm. Direkt Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Diderik Børstin Schnitler 1 705 Statssekretær Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Harald Synnes 1 1001 Statssekretær Av departement 1989
1990 Vanlig medlem John G. Bernander 1 1001 Statssekretær Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Laila Dåvøy 2 1247 Statssekretær Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Øivind Hansen 1 104 Informasjonssek Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Direktør I statsråd 1985
1990 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Margaretha Østern 2 301 Byråsjef Av departement 1980
1990 Vanlig varamedlem Per Holte 1 301 Markedsdirektør I statsråd 1985
1990 Vanlig varamedlem Tore Nordvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Aase Dybing 2 301 Informasjonsled Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Jan Dietz 1 301 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Poul Henrik Poulsson 1 301 Pressetalsmann Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Programsekretær Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Wenche Rud 2 301 Redaktør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Hilde Løchen Trier 2 301 Av andre 1990
1990 Vanlig varamedlem Kirsti Skjerven 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Rolf Pettersen 1 301 Informasjonsdir Av andre 1990
1990 Vanlig varamedlem Grete Karin Berg 2 301 Prosjektleder Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Helge Loland 1 602 Redaktør Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Svensen 1 722 Informasjonsdir Av andre 1990
1991 Leder Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Leder Geir Grung 1 301 Ekspedisjo Av departement 1990 1991
1991 Leder Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær Av departement 1990 1991
1991 Medlem og sekretær Kari Hovik 2 301 Førstesekretær Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Ragnvald Berggrav 1 138 Redaktør Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Toralf Lønnerusten 1 214 Landskapsarkite Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Kjetil A. Flatin 1 216 Direktør Av departement 1989
1991 Vanlig medlem David Vikøren 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1985
1991 Vanlig medlem Stein Reegård 1 219 Avdelingsleder Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Magne Nedregård 1 220 Informasjonssje Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Torbjørn Frøysnes 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Arild Isegg 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Elisabeth Holte 2 301 Journalist Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Anne Margrete Tellefsen 2 301 Statssekretær Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Viseadm. Direkt Av andre 1990
1991 Vanlig medlem Kirsti Skjerven 2 301 Byråsjef Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1504 Statssekretær Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Øivind Hansen 1 104 Informasjonssek Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Direktør I statsråd 1985
1991 Vanlig varamedlem Margaretha Østern 2 301 Underdirektør Av departement 1980
1991 Vanlig varamedlem Aase Dybing 2 301 Informasjonsled Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Poul Henrik Poulsson 1 301 Pressetalsmann Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Programsekretær Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Hilde Løchen Trier 2 301 Av andre 1990
1991 Vanlig varamedlem Rolf Pettersen 1 301 Informasjonsdir Av andre 1990
1991 Vanlig varamedlem Grete Karin Berg 2 301 Prosjektle Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Kåre Helland-Olsen 1 301 Konsulent Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Helge Loland 1 602 Redaktør Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Svensen 1 722 Informasjonsdir Av andre 1990
1992 Leder Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990 1992
1992 Leder Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær Av departement 1990 1992
1992 Sekretær, ikke medlem Eva Elisabeth Hjeltborg 2 301 Førstefullmekti Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Magne Nedregård 1 220 Informasjonssje Av departement 1989 1992
1992 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1985 1992
1992 Vanlig medlem Lars Otto Wollum 1 301 Direktør Av departement 1985 1992
1992 Vanlig medlem Torbjørn Frøysnes 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 301 Adm. Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Forfatter Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Sigrun Helene Løken 2 301 Statssekretær Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1504 Statssekretær Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Øyvind T. Hansen 1 104 Informasjonssek Av andre 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Direktør I statsråd 1985 1992
1992 Vanlig varamedlem Margaretha Østern 2 301 Underdirektør Av departement 1980 1992
1992 Vanlig varamedlem Aase Dybing 2 301 Informasjonsled Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Rolf Pettersen 1 301 Informasjonsdir Av andre 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Inger Lise Eid 2 301 Ballettdanser Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Svensen 1 722 Informasjonsdir Av andre 1990 1992
1993 Leder Jan Egeland 1 301 Statssekretær Av departement 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Eva Elisabeth Hjeltborg 2 301 Førstesekretær Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Lars Otto Wollum 1 301 Direktør Av departement 1985 1993
1993 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 301 Adm. Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Forfatter Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sigrun Helene Løken 2 301 Statssekretær Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Ole-Jørgen Johannessen 1 1201 Statssekretær Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Inger Lise Eid 2 301 Ballettkunstner Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Ann-Kristin Nyrønning 2 301 Internasjonal R Av departement 1993
1994 Leder Jan Egeland 1 301 Statssekretær Av departement 1993
1994 Sekretær, ikke medlem Eva Elisabeth Hjeltborg 2 301 Førstesekretær Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 230 Informasjonssje Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 301 Adm Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Forfatter Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Carl Morten Iversen 1 301 Formann Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Adm Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Ole-Jørgen Johannessen 1 1201 Statssekretær Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Inger Lise Eid 2 301 Ballettkunstner Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Ann-Kristin Nyrønning 2 301 Internasjonal R Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Terje Stubberud 1 301 Informasjonsdir Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Torstein Høverstad 1 301 Nestleder Av departement 1994
1995 Leder Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990 1995
1995 Leder Jan Egeland 1 301 Statssekretær Av departement 1993 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Mette Susanne Øwre 2 103 Førstesekretær Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Dag Mork Ulnes 1 213 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør Av departement 1992 1995
1995 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 230 Informasjonssje Av departement 1994 1995
1995 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1985 1995
1995 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 301 Adm. Direktør Av departement 1992 1995
1995 Vanlig medlem Carl Morten Iversen 1 301 Formann Av departement 1994 1995
1995 Vanlig medlem Per Andreas Vogt 1 301 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Adm. Direktør Av departement 1994 1995
1995 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1504 Statssekretær Av departement 1991 1995
1995 Vanlig medlem Irene Valstad 2 1902 Statssekretær Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Øyvind T. Hansen 1 104 Informasjonssek Av andre 1989 1995
1995 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Direktør Av departement 1985 1995
1995 Vanlig varamedlem Margaretha Østern 2 301 Underdirektør Av departement 1980 1995
1995 Vanlig varamedlem Rolf Pettersen 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Ann-Kristin Nyrønning 2 301 Internasjonal R Av departement 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Terje Stubberud 1 301 Informasjonsdir Av departement 1994 1995
1995 Vanlig varamedlem Torstein Høverstad 1 301 Nestleder Av departement 1994 1995
1995 Vanlig varamedlem Jan Farberg 1 301 Informasjonsdir Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Anne Synnøve Ekern 2 301 Informasjonssje Av departement 1995
1996 Leder Eva Bugge 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1996
1996 Sekretær, ikke medlem Mette Susanne Øwre 2 103 Konsulent Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Dag Mork Ulnes 1 213 Adm. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Per Andreas Vogt 1 301 Adm. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Mary Kvidal 2 1663 Statssekretær Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Irene Valstad 2 1902 Statssekretær Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Anne Synnøve Ekern 2 301 Informasjonssje Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Helge Lund 1 301 Direktør Av departement 1996
1997 Leder Eva Bugge 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1996
1997 Sekretær, ikke medlem Mette Susanne Øwre 2 103 Konsulent Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Dag Mork Ulnes 1 213 Adm. Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Per Andreas Vogt 1 301 Adm. Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Svein-Erik Ovesen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Inger-Karin Nerheim 2 501 Statssekretær Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Irene Valstad 2 1902 Statssekretær Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Anne Synnøve Ekern 2 301 Informasjonssje Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Helge Lund 1 301 Direktør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Arne Holen 1 301 Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Øystein Singsaas 1 301 Informasjonssje Av departement 1997