Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975
Utvalgsnummer: 1017000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 08.06.1976 av Utenriksdepartementet
Mandat:
Utvandringsfondet av 1975 ble opprettet ved vedtak i Stortinget 2. juni 1975 i anledning feiringen av 150-årsminnet for organisert norsk utvandring til Amerika. Formålet er å yte stipendier til amerikanere, fortrinnsvis norskættede, som ønsker å studere e
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 5 0 1 0 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 5 4 1 0 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 5 4 2 0 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 5 4 1 0 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 5 4 1 0 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 5 4 1 0 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 5 4 1 0 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 5 4 2 0
1988 Utenriksdepartementet 5 4 1 0
1989 Utenriksdepartementet 5 4 1 1
1990 Utenriksdepartementet 5 4 1 1
1991 Utenriksdepartementet 5 4 0 0
1992 Utenriksdepartementet 5 4 1 113899
1993 Utenriksdepartementet 5 4 1 0
1994 Utenriksdepartementet 5 4 1 0
1995 Utenriksdepartementet 5 4 1 0
1996 Utenriksdepartementet 5 4 1 0
1997 Utenriksdepartementet 5 4 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Leder Bjørn Jensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976 1983
1983 Vanlig medlem Ingrid Semmingsen 2 301 Fhv. Professor Av departement 1976 1983
1983 Vanlig medlem Johan Hambro 1 301 Generalsekretær Av departement 1976 1983
1983 Vanlig medlem Jarle Rotevatn 1 301 Underdirektør Av departement 1976 1983
1983 Vanlig varamedlem Aase Kayser 2 219 Kontorsjef Av departement 1976 1983
1983 Vanlig varamedlem Pat Shaw 2 220 Oversetter Av departement 1976 1983
1983 Vanlig varamedlem Andre Svalestuen 1 301 Arkivar Av departement 1976 1983
1983 Vanlig varamedlem Helene Andersen 2 301 Underdirektør Av departement 1977 1983
1985 Vanlig medlem Johan Fr. Heyerdahl 1 301 Generalsekretær Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Johan Fr. Heyerdahl 1 301 Generalsekretær Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Johan Fr. Heyerdahl 1 301 Generalsekretær Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Johan Fr. Heyerdahl 1 301 Generalsekretær Av departement 1985
1992 Sekretær, ikke medlem Unni Jordet 2 216 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Unni Jordet 2 216 Førstekonsulent Av departement 1991
1994 Leder Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1994 Sekretær, ikke medlem Unni Jordet 2 216 Førstekonsulent Av departement 1991
1995 Leder Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1995 Sekretær, ikke medlem Unni Jordet 2 216 Førstekonsulent Av departement 1991
1996 Leder Eva Bugge 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1995
1997 Leder Eva Bugge 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1995