Rådet for kultursamarbeid

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for kultursamarbeid" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for kultursamarbeid
Utvalgsnummer: 1018000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 07.12.1972 av Utenriksdepartementet
Mandat:
Rådet gir bistand og råd i forbindelse med presentasjon av norsk kultur i utlandet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 18 0 2 20000 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 19 18 2 18000 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 0 0 1 12000 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 19 19 2 6000 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 19 19 2 12000 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 19 19 3 32000 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 19 19 2 5700 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 19 19 2 6587
1988 Utenriksdepartementet 19 19 2 6183
1989 Utenriksdepartementet 19 19 3 8065
1990 Utenriksdepartementet 19 19 2 18565
1991 Utenriksdepartementet 19 19 0 0
1992 Utenriksdepartementet 12 10 4 852
1993 Utenriksdepartementet 12 10 2 0
1994 Utenriksdepartementet 12 12 1 0
1995 Utenriksdepartementet 12 12 1 0
1996 Utenriksdepartementet 12 12 3 1690
1997 Utenriksdepartementet 12 12 0 0
2002 Utenriksdepartementet
2003 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Helge Sivertsen 1 301 Skolesjef Av departement 1972 1981
1980 Sekretær, ikke medlem Tore Tanum 1 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Elisabeth Johnsen 2 213 Avdelingsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Arnfinn E. Sørensen 1 216 Avdelingsdirektør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Edvard Beyer 1 219 Professor Av departement 1976 1981
1980 Vanlig medlem Reidun Berg 2 219 Programsekretær Av departement 1976 1981
1980 Vanlig medlem Elsbeth Tronstad 2 219 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Sverre Ringard 1 233 Byråsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Helene Andersen 2 301 Underdirektør Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær Av departement 1972 1981
1980 Vanlig medlem Olav Meidell Trovik 1 301 Universitetsdirektør Av departement 1972 1981
1980 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1979 1981
1980 Vanlig medlem Jon Stenklev 1 301 Direktør Av departement 1979 1981
1980 Vanlig medlem Erling Fjellbirkeland 1 301 Direktør Av departement 1979 1981
1980 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Museumsdirektør Av departement 1979 1981
1980 Vanlig medlem Gudrun Waadeland 2 301 Teatersjef Av departement 1979 1981
1980 Vanlig medlem Svein-Erik Jensen 1 711 Fylkeskultursjef Av departement 1979 1981
1980 Vanlig medlem Eva Sivertsen 2 1601 Rektor Av departement 1975 1981
1980 Vanlig medlem Kjell Carlsen 1 1601 Studiesjef Av departement 1975 1981
1980 Vanlig medlem Reidar Djupedal 1 1601 Professor Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Odd Harald Røst 1 217 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ottil Tharaldsen 2 219 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Olav Nyhamar 1 301 Byråsjef Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Åsmund Oftedal 1 301 Direktør Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Jan Askeland 1 301 Direktør Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Sigrid Nitter Baalsrud 2 301 Fakultetssekretær Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Rannveig Anderssen-Rysst 2 301 Kontorsjef Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Toralv Maurstad 1 301 Teatersjef Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Aase Speilberg Danielsen 2 301 Byråsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Åse Kleveland 2 301 Kunstner Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Stein Løvold 1 301 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Egil Bård Fonn 1 602 Direktør Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Aase Straume 2 819 Fylkeskultursjef Av departement 1979 1981
1980 Vanlig varamedlem Hans T. Aaraas 1 1201 Professor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Hans Gunnar Auganes 1 1601 Ass.Studiesjef Av departement 1975 1981
1980 Vanlig varamedlem Aud Trætteberg 2 1601 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Anton Fjeldstad 1 1902 Amanuensis Av departement 1980 1980
1981 Leder Helge Sivertsen 1 301 Skolesjef Av departement 1972 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Einar Tallaksen 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arnfinn E. Sørensen 1 216 Avdelingsdirektør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Edvard Beyer 1 219 Professor Av departement 1976 1981
1981 Vanlig medlem Reidun Berg 2 219 Programsekretær Av departement 1976 1981
1981 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Sekretær Av departement 1972 1981
1981 Vanlig medlem Olav Meidell Trovik 1 301 Universitetsdirektør Av departement 1972 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1979 1981
1981 Vanlig medlem Jon Stenklev 1 301 Direktør Av departement 1979 1981
1981 Vanlig medlem Erling Fjellbirkeland 1 301 Direktør Av departement 1979 1981
1981 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Museumsdirektør Av departement 1979 1981
1981 Vanlig medlem Gudrun Waadeland 2 301 Teatersjef Av departement 1979 1981
1981 Vanlig medlem Svein-Erik Jensen 1 711 Fylkeskultursjef Av departement 1979 1981
1981 Vanlig medlem Eva Sivertsen 2 1601 Rektor Av departement 1975 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Carlsen 1 1601 Studiesjef Av departement 1975 1981
1981 Vanlig medlem Reidar Djupedal 1 1601 Professor Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Olav Nyhamar 1 301 Byråsjef Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Åsmund Oftedal 1 301 Direktør Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Jan Askeland 1 301 Direktør Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Sigrid Nitter Baalsrud 2 301 Fakultetssekretær Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Rannveig Anderssen-Rysst 2 301 Kontorsjef Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Toralv Maurstad 1 301 Teatersjef Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Egil Bård Fonn 1 602 Direktør Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Aase Straume 2 819 Fylkeskultursjef Av departement 1979 1981
1981 Vanlig varamedlem Hans T. Aaraas 1 1201 Professor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Hans Gunnar Auganes 1 1601 Ass.Studiesjef Av departement 1975 1981
1983 Leder Olav Meidell Trovik 1 301 Universitetsdirek Av departement 1972 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Olav H. Aarrestad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Elisabeth Johnsen 2 213 Avdelingsleder Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Edvard Beyer 1 219 Professor Av departement 1976 1983
1983 Vanlig medlem Reidun Berg 2 219 Programsekretær Av departement 1976 1983
1983 Vanlig medlem Elsbeth Tronstad 2 219 Konsulent Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær Av departement 1972 1983
1983 Vanlig medlem Jon Stenklev 1 301 Direktør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Erling Fjellbirkeland 1 301 Fhv. Generalsekre Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Museumsdirektør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Gudrun Waadeland 2 301 Teatersjef Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Helene Andersen 2 301 Underdirektør Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Olav Nyhamar 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Tomas Øvergaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Hans H. Engebrigtsen 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Svein-Erik Jensen 1 711 Fylkeskultursjef Av departement 1979 1983
1983 Vanlig medlem Eva Sivertsen 2 1601 Professor Av departement 1975 1983
1983 Vanlig medlem Kjell Carlsen 1 1601 Studiesjef Av departement 1975 1983
1983 Vanlig medlem Reidar Djupedal 1 1601 Professor Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Odd Harald Røst 1 217 Redaksjonssekretæ Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Jon Chr. Løken 1 220 Underdirektør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Sverre Ringard 1 233 Underdirektør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor Av departement 1975 1983
1983 Vanlig varamedlem Jan Askeland 1 301 Direktør Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Sigrid Nitter Baalsrud 2 301 Fakultetssekretær Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Rannveig Anderssen-Rysst 2 301 Kontorsjef Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Toralv Maurstad 1 301 Teatersjef Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Åse Kleveland 2 301 Forbundsleder Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Ottil Tharaldsen 2 301 Konsulent Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Kjell Seeberg 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Sveen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Anne Breivik 2 301 Billedkunstner Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Erik Anthonisen 1 301 Generalsekretær Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Egil Bård Fonn 1 602 Direktør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Aase Straume 2 819 Fylkeskultursjef Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Hans T. Aaraas 1 1201 Professor Av departement 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Hans Gunnar Auganes 1 1601 Ass. Studiesjef Av departement 1975 1983
1983 Vanlig varamedlem Anton Fjeldstad 1 1902 Førsteamanuensis Av departement 1980 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Olav H. Aarrestad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Tomas Øvergaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Hans H. Engebrigtsen 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Anne Breivik 2 104 Billedkunstner Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Jon Chr. Løken 1 220 Underdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Kjell Seeberg 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Sveen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Erik Anthonisen 1 301 Generalsekretær Av departement 1983
1985 Leder Olav Meidell Trovik 1 301 Universitetsdirek Av departement 1972 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Knut Paus 1 219 Førstekonsulent Av departement 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Olav H. Aarrestad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Elisabeth Johnsen 2 213 Avdelingsleder Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1983 1985
1985 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær Av departement 1972 1985
1985 Vanlig medlem Reidun Berg 2 301 Programsekretær Av departement 1976 1985
1985 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Direktør Av departement 1979 1985
1985 Vanlig medlem Erling Fjellbirkeland 1 301 Fhv. Generalsekre Av departement 1979 1985
1985 Vanlig medlem Jon Stenklev 1 301 Instituttleder Av departement 1979 1985
1985 Vanlig medlem Gudrun Waadeland 2 301 Teatersjef Av departement 1979 1985
1985 Vanlig medlem Helene Andersen 2 301 Underdirektør Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Olav Nyhamar 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Tomas Øvergaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983 1985
1985 Vanlig medlem Hans H. Engebrigtsen 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1983 1985
1985 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 H.R.Advokat Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Erik Anthonisen 1 533 Generalsekretær Av departement 1983 1985
1985 Vanlig medlem Svein-Erik Jensen 1 627 Fylkeskultursjef Av departement 1979 1985
1985 Vanlig medlem Hans T. Aaraas 1 1201 Professor Av departement 1979 1985
1985 Vanlig medlem Kjell Carlsen 1 1601 Studiesjef Av departement 1975 1985
1985 Vanlig medlem Jorunn Hareide 2 1601 Professor Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne Breivik 2 104 Billedkunstner Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Jon Nilsen 1 104 Redaktør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Jon Chr. Løken 1 220 Underdirektør Av departement 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Sverre Ringard 1 233 Underdirektør Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor Av departement 1975 1985
1985 Vanlig varamedlem Jan Askeland 1 301 Direktør Av departement 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Sigrid Nitter Baalsrud 2 301 Fakultetssekretær Av departement 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Rannveig Anderssen-Rysst 2 301 Kontorsjef Av departement 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Toralv Maurstad 1 301 Teatersjef Av departement 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Åse Kleveland 2 301 Forbundsleder Av departement 1980 1985
1985 Vanlig varamedlem Ottil Tharaldsen 2 301 Konsulent Av departement 1980 1985
1985 Vanlig varamedlem Kjell Seeberg 1 301 Byråsjef Av departement 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Sveen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Elise Sandnes 2 301 Student Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslekto Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Egil Bård Fonn 1 602 Direktør Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Aase Straume 2 819 Fylkeskultursjef Av departement 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Hans Gunnar Auganes 1 1601 Ass. Studiesjef Av departement 1975 1985
1985 Vanlig varamedlem Ådne Findreng 1 1601 Professor Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Anton Fjeldstad 1 1902 Førsteamanuensis Av departement 1980 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Knut Paus 1 219 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 H.R.Advokat Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Jorunn Hareide 2 1601 Professor Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Jon Nilsen 1 104 Redaktør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Elise Sandnes 2 220 Leder Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslekto Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Ådne Findreng 1 1601 Professor Av departement 1985
1987 Sekretær, ikke medlem Knut Paus 1 219 Førstekonsulent Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 H.R.Advokat Av departement 1985
1987 Vanlig medlem John Bjørnebye 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Herman Pedersen 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Nils Magne Knutsen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Jon Nilsen 1 104 Redaktør Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Elise Sandnes 2 220 Leder Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslek Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Kjell Wikstrand 2 301 Avdelingssjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Liv Mørch Finborud 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Ådne Findreng 1 1601 Professor Av departement 1985
1988 Leder John Bjørnebye 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Knut Paus 1 219 Førstekonsulent Av departement 1985
1988 Sekretær, ikke medlem Ingrid Susanne Farner 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jostein Simble 1 211 Daglig Leder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Elisabeth Johnsen 2 213 Avdelingsleder Av departement 1980 1988
1988 Vanlig medlem Jostein Løfsgaard 2 219 Spesialrådgiver Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Kristin Brudevoll 2 220 Daglig Leder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Johs. Aanderaa 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Rannveig Anderssen-Rysst 2 301 Kontorsjef Av departement 1979 1988
1988 Vanlig medlem Tomas Øvergaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1983 1988
1988 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Anniken Thue 2 301 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jan Erik Holst 1 301 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Formann Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jan Brockmann 1 301 Museumsdirektør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Kjetil Bang-Hansen 1 301 Sceneinstruktør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Nils Magne Knutsen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1987 1988
1988 Vanlig varamedlem Hilde Holbæk-Hanssen 2 213 Dokumentasjonss Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Torstein Pedersen 1 219 Avdelingsleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Halvdan Skard 1 219 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Karin Hellandsjø 2 219 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Olav Nyhamar 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1988
1988 Vanlig varamedlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Aslak Tonna 1 301 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Brynhild Sirevåg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Lena Plau 2 301 Førstesekretær Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tore Nordvik 1 301 Musiker Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Otto Hageberg 1 301 Professor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Svein Erik Brodal 1 301 Teatersjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Kirsti Mac Donald 2 301 Universitetslær Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Jan-Lauritz Opstad 1 1601 Museumsdirektør Av departement 1988
1988 Varamedlem og nestleder Liv Mørch Finborud 2 301 Byråsjef Av departement 1987 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Ingrid Susanne Farner 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jostein Simble 1 211 Daglig Leder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kristin Brudevoll 2 220 Daglig Leder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Johs. Aanderaa 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Anniken Thue 2 301 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jan Brockmann 1 301 Museumsdirektør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kjetil Bang-Hansen 1 301 Sceneinstruktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kirsten Bryhni 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Vibeke Stene 2 301 Kontorsjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Jan Terje Faarlund 1 1601 Professor Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Hilde Holbæk-Hanssen 2 213 Dokumentasjonss Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Torstein Pedersen 1 219 Avdelingsleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Halvdan Skard 1 219 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Brynhild Sirevåg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Lena Plau 2 301 Førstesekretær Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Tore Nordvik 1 301 Musiker Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Otto Hageberg 1 301 Professor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Svein Erik Brodal 1 301 Teatersjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Kirsti Mac Donald 2 301 Universitetslær Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Sjur Bergan 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Jan-Lauritz Opstad 1 1601 Museumsdirektør Av departement 1988
1989 Varamedlem og nestleder Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Ingrid Susanne Farner 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Jostein Simble 1 211 Daglig Leder Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Toralf Lønrusten 1 214 Landskapsarkite Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Kristin Brudevoll 2 220 Daglig Leder Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Johs. Aanderaa 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Anniken Thue 2 301 Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Jan Brockmann 1 301 Museumsdirektør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Kjetil Bang-Hansen 1 301 Sceneinstruktør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Kirsten Bryhni 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Vibeke Stene 2 301 Kontorsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Tom Løland 1 301 Underdirektør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jan Terje Faarlund 1 1601 Professor Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Hilde Holbæk-Hanssen 2 213 Dokumentasjonss Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Torstein Pedersen 1 219 Avdelingsleder Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Halvdan Skard 1 219 Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Tore Nordvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Brynhild Sirevåg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Lena Plau 2 301 Førstesekretær Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Otto Hageberg 1 301 Professor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Svein Erik Brodal 1 301 Teatersjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Kirsti Mac Donald 2 301 Universitetslær Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Sjur Bergan 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Jan-Lauritz Opstad 1 1601 Museumsdirektør Av departement 1988
1990 Varamedlem og nestleder Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Jan Gerhard Lassen 1 301 Byråsjef ( Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Jostein Simble 1 211 Daglig Leder Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Toralf Lønrusten 1 214 Landskapsarkite Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Kristin Brudevoll 2 220 Daglig Leder Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Johs. Aanderaa 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Anniken Thue 2 301 Direktør Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Jan Brockmann 1 301 Museumsdirektør Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Kjetil Bang-Hansen 1 301 Sceneinstruktør Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Kirsten Bryhni 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Tom Løland 1 301 Underdirek Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Jan Terje Faarlund 1 1601 Professor Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Hilde Holbæk-Hanssen 2 213 Dokumentasjonss Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Halvdan Skard 1 219 Direktør Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Tore Nordvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Lena Plau 2 301 Førstesekretær Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Otto Hageberg 1 301 Professor Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Svein Erik Brodal 1 301 Teatersjef Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Kirsti Mac Donald 2 301 Universitetslær Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Sjur Bergan 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Jan-Lauritz Opstad 1 1601 Museumsdirektør Av departement 1988
1991 Varamedlem og nestleder Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1992 Leder Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1992 Sekretær, ikke medlem Jan Gerhard Lassen 1 301 Byråsjef (Fung. Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Arne Holen 1 301 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Forfatter Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Sverre Ringgard 1 301 Fung. Ekspedisj Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Thore Gerhard Hem 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Otto Homlung 1 301 Teatersjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Grete Komissar 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Sven Henning 1 301 Konsertsjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Liv Mørch-Finborud 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Nils Klevjer-Aas 1 627 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Anne Gullestad 2 1201 Teatersjef Av departement 1992
1993 Leder Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Eva Elisabeth Finstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Ole Herman Ramberg 1 220 Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Arne Holen 1 301 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Forfatter Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sverre Ringgard 1 301 Fung. Ekspedisj Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Thore Gerhard Hem 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Otto Homlung 1 301 Teatersjef Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sigve Gramstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Professor Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Grete Komissar 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Sven Henning 1 301 Konsertsjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Liv Mørch-Finborud 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Sunneva Sætevik 2 301 Byråsjef Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Morten Gjelten 1 301 Konsulent Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Eva Bugge 2 301 Underdirektør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Nils Klevjer-Aas 1 627 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Anne Gullestad 2 1201 Teatersjef Av departement 1992
1994 Leder Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1994 Sekretær, ikke medlem Eva Elisabeth Finstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Ole Herman Ramberg 1 220 Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Einar Solbu 1 220 Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Arne Holen 1 301 Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Forfatter Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Thore Gerhard Hem 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Sigve Gramstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Professor Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Carl Morten Iversen 1 301 Formann Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Sven Henning 1 301 Konsertsjef Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Eva Bugge 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Sunneva Sætevik 2 301 Byråsjef Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Morten Gjelten 1 301 Konsulent Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Jan Erik Holst 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Lidvin Magnus Osland 1 301 Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Toril Skjetne 2 301 Konsulent Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Torstein Høverstad 1 301 Nestleder Av departement 1994
1995 Leder Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1995 Sekretær, ikke medlem Eva Elisabeth Finstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Ole Herman Ramberg 1 220 Direktør Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Einar Solbu 1 220 Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Thore Gerhard Hem 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Sigve Gramstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Professor Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Carl Morten Iversen 1 301 Formann Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Jan Erik Holst 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994 1995
1995 Vanlig varamedlem Sven Henning 1 301 Programsjef Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Eva Bugge 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Sunneva Sætevik 2 301 Byråsjef Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Lidvin Magnus Osland 1 301 Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Toril Skjetne 2 301 Konsulent Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Torstein Høverstad 1 301 Nestleder Av departement 1994
1996 Leder Eva Bugge 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1993 1996
1996 Sekretær, ikke medlem Johan Kristian Meyer 1 301 Rådgiver Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Sigve Gramstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Professor Av departement 1993 1996
1996 Vanlig medlem Carl Morten Iversen 1 301 Formann Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Morten Gjelten 1 301 Direktør Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Sunneva Sætevik 2 301 Byråsjef Av departement 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Øyvind Nordsletten 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Kirsten Marthinsen 2 301 Konsulent Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Yngvild Fagerheim 2 417 Nestleder Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Hallvard Kausland 1 717 Direktør Av departement 1996
1997 Sekretær, ikke medlem Johan Kristian Meyer 1 217 Rådgiver Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Sigve Gramstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Morten Gjelten 1 301 Direktør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Per Bj. Boym 1 301 Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Kirsten Marthinsen 2 301 Konsulent Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Janne Julsrud 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Ole Jacob Bull 1 301 Direktør I statsråd 1997
1997 Vanlig varamedlem Yngvild Fagerheim 2 417 Nestleder Av departement 1996
2002 Andrine Pollen Konsulent
2002 Hilde Holbæk-Hanssen 213 Dokumentasjonssjef
2002 Kjell Myhren 214 Ekspedisjonssjef
2002 Arild Moberg Sande 216 Rådgiver
2002 Karin Hellandsjø 219 Sjefskonservator
2002 Kristin Brudevoll 220 Daglig Leder
2002 Einar Solbu 220 Direktør
2002 Arne Gjermundsen 301 Avdelingsdirektør
2002 Jan Erik Holst 301 Avdelingsdirektør
2002 Alf Modvar 301 Avdelingsdirektør
2002 Anniken Thue 301 Direktør
2002 Per Bj. Boym 301 Direktør
2002 Ole Jacob Bull 301 Direktør
2002 Erling Dale 301 Direktør
2002 Morten Gjelten 301 Direktør
2002 Helge Skansen 301 Konsertsjef
2002 Kirsten Marthinsen 301 Konsulent
2002 Morten Valderhaug 301 Leder
2002 Else Cathrine Martens 301 Underdirektør
2002 Jan-Lauritz Opstad 1601 Museumsdirektør
2002 Vigdis Moe Skarstein 1601 Styreleder
2002 Leder Ann Ollestad 301 Ekspedisjonssjef
2003 Arne Gjermundsen Avdelingsdirektør
2003 Jan Erik Holst Avdelingsdirektør
2003 Alf Modvar Avdelingsdirektør
2003 Kristin Brudevoll Daglig Leder
2003 Einar Solbu Direktør
2003 Anniken Thue Direktør
2003 Per Bj. Boym Direktør
2003 Ole Jacob Bull Direktør
2003 Erling Dale Direktør
2003 Morten Gjelten Direktør
2003 Hilde Holbæk-Hanssen Dokumentasjonssjef
2003 Kjell Myhren Ekspedisjonssjef
2003 Helge Skansen Konsertsjef
2003 Kirsten Marthinsen Konsulent
2003 Andrine Pollen Konsulent
2003 Morten Valderhaug Leder
2003 Jan-Lauritz Opstad Museumsdirektør
2003 Arild Moberg Sande Rådgiver
2003 Karin Hellandsjø Sjefskonservator
2003 Vigdis Moe Skarstein Styreleder
2003 Else Cathrine Martens Underdirektør
2003 Leder Ann Ollestad Ekspedisjonssjef