Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet
Utvalgsnummer: 1020000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1966
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 16.06.1966 av Utenriksdepartementet
Mandat:
Rådet avgir innstilling til norske sendelektorater i utlandet når vedkommende universitet ønsker dette fra norsk side. Rådet gir lektorene støtte i faglige spørsmål i forbindelse med stillingen, og de plikter lektorene ellers blir pålagt. Utenriksdepartem
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 5 0 1 19000 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 5 0 1 19000 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 5 5 1 12000 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 5 5 1 7609 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 5 5 1 12570 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 5 5 2 15500 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 5 5 2 16250 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 5 5 2 15500
1988 Utenriksdepartementet 5 5 3 27845
1989 Utenriksdepartementet 5 5 2 14257
1990 Utenriksdepartementet 5 5 3 18000
1991 Utenriksdepartementet 5 5 0 0
1992 Utenriksdepartementet 5 5 4 47068
1993 Utenriksdepartementet 5 5 2 23297
1994 Utenriksdepartementet 5 5 2 23102
1995 Utenriksdepartementet 5 5 2 31000
1996 Utenriksdepartementet 5 5 2 47500
1997 Utenriksdepartementet 5 5 0 0
2002 Utenriksdepartementet 2 30405
2003 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Reidar Djupedal 1 1601 Professor Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Aase Speilberg Danielsen 2 301 Byråsjef Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Leif Mæhle 1 301 Professor Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Egil Pettersen 1 1201 Professor Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Anton Fjeldstad 1 1902 Amanuensis Av departement 1980
1982 Vanlig medlem Kjell Seeberg 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Vibeke Knudsen 2 219 Aspirant Av departement 1982
1983 Leder Egil Pettersen 1 1201 Professor Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Leif Mæhle 1 301 Professor Av departement 1977 1983
1983 Vanlig medlem Kjell Seeberg 1 301 Byråsjef Av departement 1982 1983
1983 Vanlig medlem Jorunn Hareide 2 1601 Professor Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Anton Fjeldstad 1 1902 Førsteamanuensis Av departement 1978 1983
1983 Vanlig varamedlem Vibeke Knudsen 2 219 Aspirant Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Kjell Ivar Vannebo 1 220 Førsteamanuensis Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Bjarne Fidjestøl 1 1201 Professor Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Arnold Dalen 1 1601 Førsteamanuensis Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Nils Magne Knutsen 1 1902 Førsteamanuensis Av departement 1980 1983
1984 Vanlig medlem Jorunn Hareide 2 1601 Professor Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Jorunn Hareide 2 1601 Professor Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Jorunn Hareide 2 1601 Professor Av departement 1983
1987 Leder Nils Magne Knutsen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1980 1987
1987 Vanlig medlem Eva Maagerø 2 211 Lektor Av departement 1987
1987 Vanlig medlem John Bjørnebye 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Kirsti Mac Donald 2 301 Universitetslær Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Jan Terje Faarlund 1 1601 Professor Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Charlotte Lund Frederiksen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Per Ivar Vaagland 1 301 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Elisabeth Ellingsen 2 301 Universitetslær Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Jan Ragnar Hagland 1 1601 Professor Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Gulbrand Alhaug 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Eva Maagerø 2 211 Lektor Av departement 1987
1988 Vanlig medlem John Bjørnebye 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Kirsti Mac Donald 2 301 Universitetslær Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Jan Terje Faarlund 1 1601 Professor Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Charlotte Lund Frederiksen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Per Ivar Vaagland 1 301 Konsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Elisabeth Ellingsen 2 301 Universitetslær Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Jan Ragnar Hagland 1 1601 Professor Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Gulbrand Alhaug 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1987
1989 Leder Jan Terje Faarlund 1 1601 Professor Av departement 1987
1989 Nestleder Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Eva Maagerø 2 211 Lektor Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Kirsti Mac Donald 2 301 Universitetslær Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Idar Stegane 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Charlotte Lund Frederiksen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Per Ivar Vaagland 1 301 Konsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Elisabeth Ellingsen 2 301 Universitetslær Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Asbjørn Aarseth 1 1201 Professor Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Jan Ragnar Hagland 1 1601 Professor Av departement 1987
1990 Leder Jan Terje Faarlund 1 1601 Professor Av departement 1987 1990
1990 Nestleder Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Kirsti Mac Donald 2 301 Universitetslær Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Elisabeth Ellingsen 2 301 Universitetslær Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Eva Maagerø 2 1001 Førsteamanuensis Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Idar Stegane 1 1201 Førsteamanuensis Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Charlotte Lund Frederiksen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Per Ivar Vaagland 1 301 Konsulent Av departement 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Tone Greve Gedde 2 301 Universitetslær Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Asbjørn Aarseth 1 1201 Professor Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Jan Ragnar Hagland 1 1601 Professor Av departement 1987 1990
1991 Nestleder Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Nestleder Geir Grung 1 301 Ekspedisjo Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Per Ivar Vaagland 1 301 Konsulent Av departement 1987 1991
1991 Vanlig medlem Idar Stegane 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Tone Greve Gedde 2 301 Universitetslær Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Bente Aamotsbakken 2 721 Høgskolele Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Asbjørn Aarseth 1 1201 Professor Av departement 1989
1992 Leder Idar Stegane 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1989 1992
1992 Nestleder Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Tone Greve Gedde 2 301 Universitetslær Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Bente Aamotsbakken 2 721 Høgskolelektor Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Asbjørn Aarseth 1 1201 Professor Av departement 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Endre Mørch 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1992
1993 Leder Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor Av departement 1992
1993 Nestleder Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Charlotte Lund Frederiksen 2 301 Rådgiver Av departement 1987 1993
1993 Vanlig medlem Gudleiv Bø 1 219 Professor Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Tone Greve Gedde 2 301 Universitetslær Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Åsfrid Svensen 2 301 Professor Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Bente Aamotsbakken 2 721 Høgskolelektor Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Endre Mørch 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1992
1994 Leder Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor Av departement 1992
1994 Nestleder Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Gudleiv Bø 1 219 Professor Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Eva Bugge 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Jon Erik Hagen 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Tone Greve Gedde 2 301 Universitetslær Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Åsfrid Svensen 2 301 Professor Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Bente Aamotsbakken 2 721 Høgskolelektor Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Bjørg Svanes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Endre Mørch 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1992
1995 Leder Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Gudleiv Bø 1 219 Førsteamanuensi Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Eva Bugge 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Henning H. Wærp 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Bjørg Svanes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Åsfrid Svensen 2 301 Professor Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Kjellaug Myhre 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Bente Aamotsbakken 2 721 Høgskolelektor Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Jan Thon 1 1001 Professor Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Jon Erik Hagen 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Endre Mørch 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1992
1996 Leder Gudleiv Bø 1 219 Førsteamanuensi Av departement 1993
1996 Leder Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor Av departement 1992
1996 Nestleder Bjørg Svanes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Eva Bugge 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Brit Mæhlum 2 1601 Professor Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Henning H. Wærp 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Kjellaug Myhre 2 216 Rådgiver Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Jahn Thon 1 1001 Førsteamanuensi Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Jon Erik Hagen 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Ola Stemshaug 1 1601 Førsteamanuensi Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Endre Mørch 1 1902 Professor Av departement 1992
1996 Varamedlem og nestleder Åsfrid Svensen 2 301 Professor Av departement 1993
1997 Leder Gudleiv Bø 1 219 Førsteamanuensi Av departement 1993
1997 Leder Henning H. Wærp 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1995
1997 Nestleder Bjørg Svanes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Harald Bache-Wiig 1 219 Førsteamanuensi Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Brit Mæhlum 2 1601 Professor Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Kjellaug Myhre 2 216 Rådgiver Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Jahn Thon 1 1001 Førsteamanuensi Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Jon Erik Hagen 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Ola Stemshaug 1 1601 Førsteamanuensi Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Jorunn Hareide 2 1601 Professor Av departement 1997
1997 Varamedlem og nestleder Åsfrid Svensen 2 301 Professor Av departement 1993
2002 Bente Aamotsbakken Høgskolelektor
2002 Kjellaug Myhre 216 Rådgiver
2002 Lasse Johannesen 219 Universitetslektor
2002 Ann Ollestad 301 Ekspedisjonssjef
2002 Andreas Gisle Lombnæs 1001 Professor
2002 Alvhild Dvergsdal 1201 Førsteamanuensis
2002 Steinar Gimnes 1601 Professor
2002 Leder Tone Greve Gedde 301 Universitetslektor
2003 Ann Ollestad Ekspedisjonssjef
2003 Alvhild Dvergsdal Førsteamanuensis
2003 Bente Aamotsbakken Høgskolelektor
2003 Steinar Gimnes Professor
2003 Andreas Gisle Lombnæs Professor
2003 Kjellaug Myhre Rådgiver
2003 Lasse Johannesen Universitetslektor
2003 Leder Tone Greve Gedde Universitetslektor