UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid

Denne siden viser opplysninger om utvalget "UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid
Utvalgsnummer: 1023000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 16.02.1972 av Utenriksdepartementet
Mandat:
Mangler
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 7 0 3 0 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 7 7 3 0 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 7 7 2 0 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 7 7 3 0 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 7 7 3 1000 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 7 7 2 0 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 7 7 2 0 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 7 7 2 400
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Olav Ljøsne 1 301 Byråsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Bjarne Berg Wig 1 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1981 Vanlig medlem Bernt Bull 1 301 Kommunalrådsekretær Av instans utenfor departement 1981 1981
1982 Leder Helene Andersen 2 301 Underdirektør Av departement 1972 1982
1982 Vanlig medlem Kari Juul Stensrud 2 301 Internasj. Sekre 1982
1982 Vanlig medlem Bernt Bull 1 301 Kommunalrådsekre Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Kjell Holmquist 1 301 Pastor Av departement 1979 1982
1982 Vanlig medlem Bjarne Berg Wig 1 301 Konsulent Av departement 1980 1982
1982 Vanlig medlem Siri Bjerke 2 301 Kommunalrådsekre Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Dagfinn Høybråten 1 301 Stud.Polit. Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Kjell Seeberg 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Torill Johnsen 2 301 Internasj. Konsu Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Gunhild Bergsaker 2 301 Student Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Hanne Finnstad 2 301 Konsulent Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Vivi Lassen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Rolf Hillestad 1 702 Stud.Oecon. Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Ådne Berge 1 1102 Daglig Leder Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Dagfinn Høybråten 1 216 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Bernt Bull 1 301 Gruppesekretær Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Kari Juul Stensrud 2 301 Internasjonal Sek 1982
1983 Vanlig medlem Siri Bjerke 2 301 Sekretær Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Kjell Seeberg 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Torill Johnsen 2 301 Internasjonal Kon Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Gunhild Bergsaker 2 301 Student Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Rolf Hillestad 1 702 Student Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Ådne Berge 1 1102 Daglig Leder Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Dagfinn Høybråten 1 216 Student Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Bernt Bull 1 301 Gruppesekretær Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Kari Juul Stensrud 2 301 Internasjonal Sek 1982
1984 Vanlig medlem Siri Bjerke 2 301 Sekretær Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Kjell Seeberg 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Torill Johnsen 2 301 Internasjonal Kon Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Gunhild Bergsaker 2 301 Student Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Rolf Hillestad 1 702 Student Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Ådne Berge 1 1102 Daglig Leder Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Kari Juul Stensrud 2 301 Internasjonal Sek 1982
1985 Vanlig medlem Øystein Gudim 1 301 Informasjonssekre Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Ole Cato Lie 1 426 Bonde Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Erik Anthonisen 1 533 Generalsekretær Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Geir Riise 1 615 Lege Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Torgeir Bøhn 1 123 Landssekretær Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Elsbeth Tronstad 2 219 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Asbjørn Bakkevoll 1 237 Ungdomssekretær Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Kjell Seeberg 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Torill Johnsen 2 301 Internasjonal Kon Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Jon Lilletun 1 1014 Ungdomssekretær Av departement 1985
1986 Leder Helene Andersen 2 301 Underdirektør Av departement 1972 1986
1986 Vanlig medlem Arne Dale 1 220 U-Landssekretær Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Asbjørn Bakkevoll 1 237 Ungdomssekretær Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Hanne Finnstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1978 1986
1986 Vanlig medlem Torill Johnsen 2 301 Internasjonal Kon Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Torun Dramdal 2 301 Gruppesekretær Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Bente Amundsen Macbeath 2 301 Intern. Commissio Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Sven-Even Maamoen 1 219 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Ragnhild Kjær 2 231 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Erik Anthonisen 1 301 Generalsekretær Av departement 1985 1986
1986 Vanlig varamedlem Charlotte Lund Frederiksen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Jarle Skjørestad 1 301 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Yvonne Wade 2 604 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Jon Lilletun 1 1014 Ungdomssekretær Av departement 1985 1986
1987 Leder John Bjørnebye 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Arne Dale 1 220 Konsulent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Torun Dramdal 2 301 Gruppesekretær Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Bente Amundsen Macbeath 2 301 Intern. Commiss Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Bjørn Jaaberg Hansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Ragnhild Kjær 2 231 Konsulent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Charlotte Lund Frederiksen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Jarle Skjørestad 1 301 Student Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Yvonne Wade 2 604 Konsulent Av departement 1986