Konsekvensanalyseutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Konsekvensanalyseutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Konsekvensanalyseutvalget
Utvalgsnummer: 1041000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 01.11.1984 av Utenriksdepartementet i henhold til Notat til Regjeringens medlemmer fra Utenriksministeren av 4.10.84.
Mandat:
Med utgangspunkt i St.meld. nr. 101 (1981-82) og St.meld. nr. 39 (1982-83), Innst. S nr. 225 (1983-84) og Stortingets behandling 24. mai 1984 å vurdere spørsmålet om å innføre konsekvensanalyser ved viktige våpenanskaffelser og andre viktige nasjonale
Tidsfrist: 1985
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Utenriksdepartementet 6 0 2 5500 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 6 0 7 29500 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Leder Johan Ludvig Løvald 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Jon Ramberg 1 219 Konsulent I kraft av stilling 1984
1984 Vanlig medlem Svein Efjestad 1 219 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Rolf Eilhardt Pedersen 1 219 Kontreadmiral Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder Av departement 1984
1985 Leder Johan Ludvig Løvald 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Jon Ramberg 1 219 Konsulent I kraft av stilling 1984
1985 Vanlig medlem Svein Efjestad 1 219 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Rolf Eilhardt Pedersen 1 219 Kontreadmiral Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder Av departement 1984