Soneutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Soneutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Soneutvalget
Utvalgsnummer: 1043000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 04.10.1984 av Utenriksdepartementet
Mandat:
Å gjennomføre et analytisk arbeid med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en kjernefri sone i nordisk område til en aktuell virkelighet s ledd i en bredere europeisk ordning og innenfor rammen av Norges vestlige alliansetilknytning.
Tidsfrist: 1985
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Utenriksdepartementet 7 0 18 195262 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Leder Kjell Colding 1 301 Ambassadør Av departement 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Hans Jacob Biør Lian 1 219 Byråsjef Av departement 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Svein Ole Sæther 1 231 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Finn K. Molvig 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Kjell Østrem 1 220 Underdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Bjørn Rochmann Bruland 1 301 Kontreadmiral Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Kjell Skjelsbæk 1 301 Forsker I Av departement 1985