Maritim ide- og ressursgruppe

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Maritim ide- og ressursgruppe" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Maritim ide- og ressursgruppe
Utvalgsnummer: 1048000
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 10.11.94 av Utenriksdepartementet.
Mandat:
Ressursgruppen skal bist} Handelsministeren og Utenriksdepartementet i arbeidet med en stortingsmelding om norsk skipsfartspolitikk og maritim virksomhet. Gruppen skal gi synspunkter p} hvilken plass Norge som maritim nasjon, i sterk internasjonal konk
Tidsfrist: 1995
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Utenriksdepartementet 10 0 10 246040
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Leder Sven Ullring 1 301 Konsernsjef Av departement 1994
1995 Nestleder Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær Av departement 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Rikke Eeg-Henriksen 2 301 Byråsjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Grete Noer 2 219 Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 301 Adm. Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Anne Øian 2 301 Banksjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Hilde Pe Notø 2 301 Forsker Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Asbjørn Eikeland 1 301 Konsulent Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Brit Rugland 2 1103 Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Bernt Daniel Odfjell 1 1201 Skipsreder Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Idar Ulstein 1 1516 Konsernsjef Av departement 1994