Arkiv- og kontorutvalget (Landbruksselskapene)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arkiv- og kontorutvalget (Landbruksselskapene)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arkiv- og kontorutvalget (Landbruksselskapene)
Utvalgsnummer: 11004000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 16.03.1977 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Utvalget skal vurdere muligheter for forenklinger i administrasjonen samt bistå med forslag og råd om praktiske løsninger når det gjelder kontororganisasjon m.v. Utvalget opphører innen utgangen av 1982.
Tidsfrist: 1982
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 3 0 6 0
1981 Landbruksdepartementet 3 1 5 12000
1982 Landbruksdepartementet 0 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Leif Skomakerstuen 1 412 Kontorsjef 1977
1980 Vanlig medlem Åse Havnør 2 301 Arkivleder 1977
1980 Vanlig medlem Olav Leon Mork 1 1502 Kontorsjef 1977
1980 Vanlig varamedlem Finn Reisegg 1 217 Direktør Av departement
1981 Leder Leif Skomakerstuen 1 412 Kontorsjef 1977
1981 Vanlig medlem Åse Havnør 2 301 Arkivleder 1977
1981 Vanlig medlem Olav Leon Mork 1 1502 Kontorsjef 1977
1981 Vanlig varamedlem Finn Reisegg 1 217 Direktør Av departement