Landbruksopplæringsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Landbruksopplæringsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Landbruksopplæringsrådet
Utvalgsnummer: 11007000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1959
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 07.10.1959 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov av 15. mai 1964 nr. 2 om fagskulane i landbruket, paragraf 17.
Mandat:
Rådgivende organ for Landbruksdepartementet i opplæringsspørsmål.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 7 0 10 0
1981 Landbruksdepartementet 7 7 9 317691
1982 Landbruksdepartementet 7 7 8 233060 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 7 7 8 306083 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 7 7 9 346000 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 7 7 7 332524 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 7 7 7 319922 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 7 7 9 350838
1988 Landbruksdepartementet 7 7 9 446000
1989 Landbruksdepartementet 7 7 10 767298
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Andre tilknyttede personer Johs. Aspås 1 220 Statskonsulent 1970
1980 Andre tilknyttede personer Vigdis Margaret Berstad 2 301
1980 Andre tilknyttede personer Lars G. Rime 1 534
1980 Vanlig medlem Daniel Klykken 1 626 Lektor Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Andreas Eig Svendsen 1 1120 Lektor Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Merete Askim 2 1663 Lektor Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Olav Brekke 1 1870 Lektor Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Halvor Christensen 1 721 Lektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Egil Hansen 1 904 Lektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ellen Hemmer 2 1601 Lektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem John Hovd 1 1719 Lektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Inge Nerås 1 1813 Herredsagronom Av departement 1978
1981 Sekretær, ikke medlem Johs. Aspås 1 220 Statskonsulent 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Ruth Haug 2 301 Førstesekretær Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Lars G. Rime 1 534
1981 Vanlig medlem Daniel Klykken 1 626 Lektor Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Merete Askim 2 1663 Lektor Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Olav Brekke 1 1870 Lektor Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Halvor Christensen 1 721 Lektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Egil Hansen 1 904 Lektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ellen Hemmer 2 1601 Lektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem John Hovd 1 1719 Lektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Inge Nerås 1 1813 Herredsagronom Av departement 1978
1982 Leder Ole Nedrebø 1 918 Rektor Av departement 1978 1982
1982 Nestleder Egil H. Jachwitz 1 425 Rektor Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Kari Døhlen 2 301 Lektor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Andreas Eig Svendsen 1 1120 Lektor Av departement 1966 1982
1982 Vanlig medlem Leiv Thomasgård 1 1601 Rektor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem John Hovd 1 1719 Lektor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Merete Anita Lis 2 1866 Elev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Erik Sørflaten 1 412 Lektor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Halvor Christensen 1 721 Lektor Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Knut Nedkvitne 1 1235 Rektor Av departement 1970 1982
1982 Vanlig varamedlem Iver Jøndal 1 1621 Rektor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Bjørn Lund 1 1702 Rektor Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Kirsti Farbu 2 1824 Elev Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Konrad Fagereng 1 1824 Lektor Av departement 1982 1982
1983 Sekretær, ikke medlem Johs. Aspås 1 220 Statskonsulent Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Lars G. Rime 1 301 Konsulent Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Leiv Thomasgård 1 1601 Rektor Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Merete Anita Lis 2 1866 Elev Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Erik Sørflaten 1 412 Lektor Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Iver Jøndal 1 1621 Rektor Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Kirsti Farbu 2 1824 Elev Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Konrad Fagereng 1 1824 Lektor Av departement 1982
1984 Sekretær, ikke medlem Johs. Aspås 1 220 Statskonsulent Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Lars G. Rime 1 301 Konsulent Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Kari Døhlen 2 301 Lektor Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Leiv Thomasgård 1 1601 Rektor Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Harald Brataas 1 1702 Elev Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Merete Anita Lis 2 1866 Elev Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Erik Sørflaten 1 412 Lektor Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Gro Heidi Skjålden 2 1601 Elev Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Iver Jøndal 1 1621 Rektor Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Kirsti Farbu 2 1824 Elev Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Konrad Fagereng 1 1824 Lektor Av departement 1982
1985 Sekretær, ikke medlem Johs. Aspås 1 220 Statskonsulent Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Lars G. Rime 1 301 Konsulent Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Kari Døhlen 2 301 Lektor Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Leiv Thomasgård 1 1601 Rektor Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Harald Brataas 1 1702 Elev Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Erik Sørflaten 1 412 Lektor Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Gro Heidi Skjålden 2 1601 Elev Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Iver Jøndal 1 1621 Rektor Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Konrad Fagereng 1 1824 Lektor Av departement 1982
1986 Leder Knut Aarvelta 1 632 Skogsarbeider Av departement 1986
1986 Nestleder John Hovd 1 1702 Lektor Av departement 1980 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Johs. Aspås 1 220 Statskonsulent Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Lars G. Rime 1 301 Konsulent Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Berit Nafstad Lyftingsmo 2 235 Rektor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Kari Døhlen 2 301 Lektor Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Turid Kattevold 2 545 Skoleelev Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Inspektør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Torunn Litlebø 2 1421 Faglærer Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Leiv Thomasgård 1 1601 Rektor Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Harald Brataas 1 1702 Elev Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Olav Brekke 1 1870 Rektor Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Erik Sørflaten 1 412 Lektor Av departement 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Finn Moberg 1 412 Skoleelev Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Eyvind Haarr 1 425 Rektor Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Hans Petter Evensen 1 619 Lektor Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Reidar Ljones 1 1233 Faglærer Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Gro Heidi Skjålden 2 1601 Elev Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Iver Jøndal 1 1621 Rektor Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Konrad Fagereng 1 1824 Lektor Av departement 1982 1986
1987 Leder Knut Aarvelta 1 632 Skogsarbeider Av departement 1986
1987 Sekretær, ikke medlem Johs. Aspås 1 220 Statskonsulent Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Lars G. Rime 1 301 Konsulent Av departement 1980
1987 Vanlig medlem Berit Nafstad Lyftingsmo 2 235 Rektor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Turid Kattevold 2 545 Skoleelev Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Inspektør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Torunn Litlebø 2 1421 Faglærer Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Olav Brekke 1 1870 Rektor Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Finn Moberg 1 412 Skoleelev Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Eyvind Haarr 1 425 Rektor Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Hans Petter Evensen 1 619 Lektor Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Reidar Ljones 1 1233 Faglærer Av departement 1986
1988 Leder Knut Aarvelta 1 632 Skogsarbeider Av departement 1986
1988 Sekretær, ikke medlem Johs. Aspås 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Lars G. Rime 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1988 Vanlig medlem Berit Nafstad Lyftingsmo 2 235 Ass. Fylkesskol Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Torunn Litlebø 2 501 Student Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Nils Petter Lunde-Fossum 1 538 Skoleelev Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Inspektør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Olav Brekke 1 1870 Rektor Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Eyvind Haarr 1 425 Rektor Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Hans Petter Evensen 1 619 Lektor Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Irene Pande 2 706 Skoleelev Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Reidar Ljones 1 1233 Faglærer Av departement 1986
1989 Leder Knut Aarvelta 1 632 Skogsarbeider Av departement 1986
1989 Sekretær, ikke medlem Lars G. Rime 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1989 Vanlig medlem Berit Nafstad Lyftingsmo 2 235 Ass. Fylkesskol Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Torunn Litlebø 2 501 Student Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Nils Petter Lunde-Fossum 1 538 Skoleelev Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Inspektør Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Olav Brekke 1 1870 Rektor Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Eyvind Haarr 1 425 Rektor Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Hans Petter Evensen 1 619 Lektor Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Irene Pande 2 706 Skoleelev Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Reidar Ljones 1 1233 Faglærer Av departement 1986