Rådet for landbruksteknisk forskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for landbruksteknisk forskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for landbruksteknisk forskning
Utvalgsnummer: 11011000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 07.04.1978 av Landbruksdepartementet i henhold til framlegg i St.meld. nr. 104, for 1975-76 og Innst. S.nr. 190 for 1976-77 Om organisering av rådgivende organer i landbruksforskningen.
Mandat:
Forskrifter for rådet er vedtatt av Landbruksdepartementet 15. april 1977. Rådgivende organ i landbruksforskningen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 8 0 3 0
1981 Landbruksdepartementet 8 0 3 54700
1982 Landbruksdepartementet 8 0 3 50944 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 8 0 4 39819 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 8 0 2 48969 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 8 0 2 16727 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 8 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Lars Sjøflot 1 214 Forsker 1978
1980 Vanlig medlem Randi Braathe 2 136 Bonde Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Egil Berge 1 214 1978
1980 Vanlig medlem Kjell Mangerud 1 417 Generalplanlegger 1978
1980 Vanlig medlem Erling Hagen 1 1539 Bonde Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Sverre Haugdahl 1 1601 Markedssjef 1978
1981 Nestleder Lars Sjøflot 1 214 Forsker 1978
1981 Vanlig medlem Randi Braathe 2 136 Bonde Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Egil Berge 1 214 1978
1981 Vanlig medlem Kjell Mangerud 1 417 Generalplanlegger 1978
1981 Vanlig medlem Erling Hagen 1 1539 Bonde Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Sverre Haugdahl 1 1601 Markedssjef 1978
1982 Leder Anton Arvesen 1 215 Skogkonsulent Av departement 1978 1982
1982 Nestleder Kjell Mangerud 1 417 Generalplanlegge Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Randi Braathe 2 136 Bonde Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Arne Hilmersen 1 214 Dosent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Ann Merete Furu Gjedtjernet 2 214 Vitenskapelig As Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Mari Holmboe Ruge 2 301 Byråsjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Erling Hagen 1 1539 Bonde Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Peter Skjerve 1 1601 Fylkesagronom Av departement 1982 1982
1983 Vanlig medlem Mari Holmboe Ruge 2 301 Byråsjef Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Arne Hilmersen 1 214 Dosent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Ann Merete Furu Gjedtjernet 2 214 Vitenskapelig Ass Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Peter Skjerve 1 1601 Fylkesagronom Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Arne Hilmersen 1 214 Dosent Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Ann Merete Furu Gjedtjernet 2 214 Vitenskapelig Ass Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Peter Skjerve 1 1601 Fylkesagronom Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Arne Hilmersen 1 214 Professor Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Ann Merete Furu Gjedtjernet 2 214 Vitenskapelig Ass Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Peter Skjerve 1 1601 Fylkesagronom Av departement 1982