Rådet for husdyrforskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for husdyrforskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for husdyrforskning
Utvalgsnummer: 11014000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 01.06.1977 av Landbruksdepartementet i henhold til framlegg i St.meld. nr 104 (75-76) og Innst. S. nr. 190 (76-77) Om organisering av rådgivende organer i landbruksforskningen.
Mandat:
Forskrifter for rådet er vedtatt av Landbruksdepartementet 15.4.77.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 8 0 4 0
1981 Landbruksdepartementet 8 0 2 54000
1982 Landbruksdepartementet 8 0 4 63738 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 8 0 4 62190 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 8 0 2 59393 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 8 0 3 29480 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 8 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Øystein T. Joakimsen 1 1866 Bonde 1977
1980 Vanlig medlem Trygve Gjedrem 1 214 Forskningssjef 1977
1980 Vanlig medlem Nils Kolstad 1 214 Førsteamanuensis 1977
1980 Vanlig medlem Asmund Ekern 1 214 Pensjonist 1977
1980 Vanlig medlem Sigurd Bjørnstad 1 214 Sjefskonsulent 1977
1980 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde 1977
1980 Vanlig medlem Sigurd Ledaal 1 1102 Fylkesveterinær 1977
1980 Vanlig medlem Tove Kari Viken 2 1634 Bonde 1977
1981 Leder Øystein T. Joakimsen 1 1866 Bonde 1977
1981 Vanlig medlem Trygve Gjedrem 1 214 Forskningssjef 1977
1981 Vanlig medlem Nils Kolstad 1 214 Førsteamanuensis 1977
1981 Vanlig medlem Asmund Ekern 1 214 Pensjonist 1977
1981 Vanlig medlem Sigurd Bjørnstad 1 214 Sjefskonsulent 1977
1981 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde 1977
1981 Vanlig medlem Sigurd Ledaal 1 1102 Fylkesveterinær 1977
1981 Vanlig medlem Tove Kari Viken 2 1634 Bonde 1977
1982 Leder Asbjørn Karbø 1 219 Direktør Av departement 1982 1982
1982 Nestleder Tove Kari Viken 2 1634 Bonde Av departement 1977 1982
1982 Vanlig medlem Einar Dag Eikje 1 0 Rektor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Asmund Ekern 1 214 Professor Av departement 1977 1982
1982 Vanlig medlem Knut Rønningen 1 301 Professor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1977 1982
1982 Vanlig medlem Oddmund Filseth 1 412 Overveterinær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Astri Hvidsten 2 1827 Husmor Av departement 1982 1982
1984 Leder Asbjørn Karbø 1 219 Direktør Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Knut Rønningen 1 301 Professor Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Oddmund Filseth 1 412 Overveterinær Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Einar Dag Eikje 1 1146 Rektor Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Astri Hvidsten 2 1827 Husmor Av departement 1982
1985 Leder Asbjørn Karbø 1 219 Direktør Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Knut Rønningen 1 301 Professor Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Oddmund Filseth 1 412 Overveterinær Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Einar Dag Eikje 1 1146 Rektor Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Astri Hvidsten 2 1827 Husmor Av departement 1982
1986 Leder Asbjørn Karbø 1 219 Direktør Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Knut Rønningen 1 301 Professor Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Oddmund Filseth 1 412 Overveterinær Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Einar Dag Eikje 1 1146 Rektor Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Astri Hvidsten 2 1827 Husmor Av departement 1982