Rådet for natur- og miljøforskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for natur- og miljøforskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for natur- og miljøforskning
Utvalgsnummer: 11015000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 01.06.1977 av Landbruksdepartementet i henhold til framlegg i St.meld. nr. 104, for 1975-76 og Innst. S. nr. 190 for 1976-77 Om organisering av rådgivende organer i landbruksforskningen.
Mandat:
Forskrifter for rådet er vedtatt av Landbruksdepartementet 15.4.77.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 8 0 2 0
1981 Landbruksdepartementet 8 0 2 53700
1982 Landbruksdepartementet 8 0 4 52861 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 8 0 0 0 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 8 0 2 58346 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 8 0 3 20280 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 8 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Kristian Bjor 1 214 Professor 1977
1980 Vanlig medlem Olav R. Skage 1 214 Landskapsarkitekt 1977
1980 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor 1977
1980 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Direktør 1977
1980 Vanlig medlem Bjørn Bergmann-Paulsen 1 220 Overingeniør 1977
1980 Vanlig medlem Osvald Haugbotn 1 512 Driftsplanlegger 1977
1980 Vanlig medlem Tertit Herstad 2 623 1977
1980 Vanlig medlem Karin Guttormsen 2 904 Landbruksarkitekt Av departement 1978
1981 Leder Kristian Bjor 1 214 Professor 1977
1981 Vanlig medlem Olav R. Skage 1 214 Landskapsarkitekt 1977
1981 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor 1977
1981 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Direktør 1977
1981 Vanlig medlem Bjørn Bergmann-Paulsen 1 220 Overingeniør 1977
1981 Vanlig medlem Osvald Haugbotn 1 512 Driftsplanlegger 1977
1981 Vanlig medlem Tertit Herstad 2 623 1977
1981 Vanlig medlem Karin Guttormsen 2 904 Landbruksarkitekt Av departement 1978
1982 Leder Kristian Bjor 1 214 Professor Av departement 1977 1982
1982 Nestleder Osvald Haugbotn 1 512 Driftsplanlegger Av departement 1977 1982
1982 Vanlig medlem Sigmund Huse 1 214 Dosent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Bjørn Bergmann-Paulsen 1 220 Avdelingsdirektø Av departement 1977 1982
1982 Vanlig medlem Ola Skjølaas 1 401 Avdelingssjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Jørn Haugen 1 417 Planlegger Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Karin Guttormsen 2 904 Landskapsarkitek Av departement 1977 1982
1982 Vanlig medlem Oddrun Laugsand 2 1719 Bonde Av departement 1982 1982
1983 Vanlig medlem Gunnar Abrahamsen 1 214 Forsker Av departement 1983 1983
1984 Vanlig medlem Sigmund Huse 1 214 Dosent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Gunnar Abrahamsen 1 214 Forsker Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Ola Skjølaas 1 401 Avdelingssjef Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Jørn Haugen 1 417 Planlegger Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Oddrun Laugsand 2 1719 Bonde Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Sigmund Huse 1 214 Dosent Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Gunnar Abrahamsen 1 214 Forsker Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Ola Skjølaas 1 401 Avdelingssjef Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Jørn Haugen 1 417 Planlegger Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Oddrun Laugsand 2 1719 Bonde Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Sigmund Huse 1 130 Professor Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Gunnar Abrahamsen 1 214 Forsker Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Ola Skjølaas 1 401 Avdelingssjef Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Jørn Haugen 1 417 Planlegger Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Oddrun Laugsand 2 1719 Bonde Av departement 1982