Rådet for Næringsmiddelforskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Næringsmiddelforskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Næringsmiddelforskning
Utvalgsnummer: 11017000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 01.06.1977 av Landbruksdepartementet i henhold til framlegg i St.meld. nr. 104 for 1975-76 og Innst. S. nr. 190 for 1976-77 Om organisering av rådgivende organer i landbruksforskningen.
Mandat:
Forskrifter for rådet er vedtatt av Landbruksdepartementet 15. april 1977. Rådet for meieriforsøk nedlagt med virkning fra 1. juni 1977.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 8 0 3 0
1981 Landbruksdepartementet 8 0 1 49300
1982 Landbruksdepartementet 8 0 4 65530 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 8 0 4 17602 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 8 0 2 52971 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 8 0 3 15978 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 8 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Rolf Landfald 1 214 Dosent 1977
1980 Vanlig medlem Tore Høyem 1 214 Forskningssjef Av departement 1980 1980
1981 Vanlig medlem Rolf Landfald 1 214 Dosent 1977
1982 Leder Viggo Mohr 1 1601 Professor Av departement 1982 1982
1982 Nestleder Ellen Hemmer 2 1601 Lektor Av departement 1977 1982
1982 Vanlig medlem Bjarne Oterholm 1 214 Teknisk Sjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Sivilingeniør Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Ruth Marcussen Kielland 2 301 Seksjonssjef 1982 1982
1982 Vanlig medlem Leif O. Vibe 1 412 Direktør Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Sjur K. Jaastad 1 1231 Fruktdyrkar Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 1519 Professor Av departement 1982 1982
1984 Leder Viggo Mohr 1 1601 Dosent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Forsker Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Ruth Marcussen Kielland 2 301 Seksjonssjef 1982
1984 Vanlig medlem Bjarne Oterholm 1 301 Teknisk Sjef Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Sjur K. Jaastad 1 1231 Fruktdyrker Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 1519 Professor Av departement 1982
1985 Leder Viggo Mohr 1 1601 Dosent Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Ruth Marcussen Kielland 2 301 Seksjonssjef 1982
1985 Vanlig medlem Bjarne Oterholm 1 301 Teknisk Sjef Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Sjur K. Jaastad 1 1231 Gardbruker Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 1519 Professor Av departement 1982
1986 Leder Viggo Mohr 1 1601 Professor Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Hans Kolbein Dahle 1 220 Professor Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Ruth Marcussen Kielland 2 301 Seksjonssjef 1982
1986 Vanlig medlem Bjarne Oterholm 1 301 Teknisk Sjef Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Sjur K. Jaastad 1 1231 Gardbruker Av departement 1982