Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole
Utvalgsnummer: 11023000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1965 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Stortinget vedtok 7. januar 1969 at Statens meieriskole på Tunga i Trondheim skulle bygges ut til en næringsmiddelteknisk skole. Skolen ble satt i gang fra 1. juli 1969. Lov om fagskulane i landbruket av 15. mai 1964, paragraf 12, gjelder for skolen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 0 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 5 5 3 18090 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 0 0 4 20053 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 0 0 3 12830 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 0 0 3 13952 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 0 0 3 16543 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 5 5 3 27078 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 5 5 4 14566
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Oddrun Holmboe 2 301 Førstekonsulent 1978
1980 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør 1969
1980 Vanlig medlem Roar H. Schefte 1 1601 Direktør 1973
1980 Vanlig medlem Arnfinn Hofstad 1 1601 Direktør 1973
1980 Vanlig medlem Tora Tulluan 2 1662 Husmor 1977
1980 Vanlig varamedlem Arne J. Sveberg 1 501 Disponent 1977
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Myklebust 1 1201 Undervisningskonsulent 1969
1980 Vanlig varamedlem Torgeir Snersrud 1 1601 Disponent 1969
1980 Vanlig varamedlem Per Hatling 1 1601 Administrerende Direktør 1978
1980 Vanlig varamedlem Ingeborg Wibe 2 1702 Rektor 1977
1981 Leder Arnljot Forsmo 1 1601 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Oddrun Holmboe 2 301 Førstekonsulent 1978
1981 Vanlig medlem Bjørn Myklebust 1 1201 Undervisningsleder 1981 1981
1981 Vanlig medlem Roar Slaatsveen 1 1601 Fylkeslandbrukssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Roald Hognestad 1 1721 Meieribestyrer Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hallstein Listou 1 412 Produksjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Terje Magnussen 1 1201 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Torgeir Snersrud 1 1601 Disponent 1969
1981 Vanlig varamedlem Sigrid Gran 2 1601 Rektor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell Schive 1 1703 Meieribestyrer Av departement 1981 1981
1984 Leder Arnljot Forsmo 1 1601 Direktør Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Bjørn Myklebust 1 1201 Førstekonsulent Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Roar Slaatsveen 1 1601 Fylkesskolesjef Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Roald Hognestad 1 1721 Meieribestyrer Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Hallstein Listou 1 412 Produksjonssjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Terje Magnussen 1 1201 Konsulent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Sigrid Gran 2 1601 Rektor Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Kjell Schive 1 1703 Meieribestyrer Av departement 1981
1985 Leder Arnljot Forsmo 1 1601 Direktør Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1978 1985
1985 Vanlig medlem Terje Magnussen 1 1201 Konsulent Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Roald Hognestad 1 1601 Direktør Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Sigrid Gran 2 1601 Rektor Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Hallstein Listou 1 217 Teknisk Direktør Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Edith Totland 2 1201 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Kari Bjørgan 2 1601 Avdelingsleder Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Aslaug Holte 2 1638 Faglærer Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Kjell Schive 1 1703 Meieribestyrer Av departement 1981 1985
1986 Vanlig varamedlem Edith Totland 2 1201 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Kari Bjørgan 2 1601 Avdelingsleder Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Aslaug Holte 2 1638 Faglærer Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Edith Totland 2 1201 Konsulent Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Kari Bjørgan 2 1601 Avdelingsleder Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Aslaug Holte 2 1638 Faglærer Av departement 1985